Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2020

zvoz odpadu 2020

Projekty EÚ

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VZN / INA

Rok 2015

2015-1 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 625x

Rok 2014

2014-2 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Jaklovce - dodatok č.2.pdf Stiahnuté: 421x

2014-2 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Jaklovce - dodatok č.1.pdf Stiahnuté: 429x

2014-2 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 416x

2014-1 - o zásadách prideľovania obecných bytov v obci Jaklovce.pdf Stiahnuté: 792x

Rok 2013

2016-3 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2. - dodatok č. 3 Stiahnuté: 289x

2013-3 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce v znení dodatku č. 1 - dodatok č.2 Stiahnuté: 261x

2013-3 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce - dodatok č.1.pdf Stiahnuté: 343x

2013-3 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 442x

2013-2 - o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.pdf Stiahnuté: 360x

2013-1 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania so sídlom na území Obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 321x

Rok 2012

2012-5 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania so sídlom na území Obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 243x

2012-4 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 277x

2012-3 - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.pdf Stiahnuté: 297x

2012-2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Č. 6-2007 o usmerňovaní a evidovaní chovu zvierat.pdf Stiahnuté: 268x

2012-1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Č. 5-2007 Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 286x

Rok 2011

2011-5 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 207x

2011-4 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 232x

2011-3 - Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci JAKLOVCE.pdf Stiahnuté: 323x

2011-2 - o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Jaklovce.pdf Stiahnuté: 217x

Stránka