Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Usmernenie pre obce, cirkvi a verejná vyhláška ...

V súvislosti s realizáciou opatrení vyhlásených vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, žiadam všetkých obyvateľov obce o solidárnosť a pomoc starším obyvateľom našej obce, ktorí predstavujú rizikovú skupinu, s nákupom potravín, liekov prípadne iných potrieb.

Zároveň informujem všetkých, osamelo žijúcich seniorov, že obecný úrad má k dispozícii dobrovoľníkov ochotných pomôcť s nákupom potravín, liekov ako aj vlastnými kapacitami umožňujúcimi pomôcť.

V prípade potreby kontaktujte obecný úrad na telefónnom čísle 0903 434 239

 

Informácia - Obec Jaklovce /zo dňa 17.03.2020/
Informácia - Obec Jaklovce /zo dňa 27.03.2020/
Odporúčanie obciam - mimoriadna situácia - stránkové hodiny  
Úradné hodiny pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s účinnosťou od 01.04.2020
Usmernenie pre obce - koronavírus
Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

 

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky /zo dňa 26.03.2020/

 

Opatrenia ÚVZ SR:
Poskytovanie sociálnych služieb
/zo dňa 24.03.2020/
Povinnosť nosiť rúška /zo dňa 24.03.2020/
Zákaz hromadných podujatí /zo dňa 24.03.2020/
Zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň /zo dňa 24.03.2020/

 

Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení - cirkev

 

Rozhodnutie, verejná vyhláška ÚVZ SR
Rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí verejná vyhláška ÚVZ SR
Rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí verejná vyhláška ÚVZ SR
Opatrenie ÚVZ SR o zakaze a obmedzení prevádzok

 

Uznesenie vlády SR č. 111/2020
Uznesenie vláda SR č. 114/2020
Uznesenie vlády SR č. 115/2020

 

Rozhodnutie HH SR - karanténa 12.03.2020 - verejná vyhláška ÚVZ SR
Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020
Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16.03.2020
Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

 

Zväz civilnej ochrany pre obyvateľstvo 2020

 

Zodpovednosťou ochránime aj pracovníkov zberových spoločností

odpad

V týchto dňoch totiž dochádza k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi. Výzvu nájdete na našom YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti alebo po kliknutí SEM, pozrieť si ju môžete aj priamo v dolnej časti tohto newslettera. Rozšírenú verziu našej výzvy nájdete v článku na Odpady-portal.sk po kliknutí SEM.

Niektoré prevádzky na zber a výkup druhotných surovín zostávajú dočasne zatvorené do odvolania.
 
Dochádza však aj k ďalším reálnym obmedzeniam pri výkone služieb v odpadovom hospodárstve. Niektoré prevádzky zberových spoločností pozastavujú alebo obmedzujú triedenie vyzbieraných odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov na triediacich linkách, čo ústi do pozastavenia alebo obmedzenia vývozov triedeného zberu komunálnych odpadov predovšetkým zo zástavieb rodinných domov.


OZV NATUR-PACK situáciu ohľadom preventívnych opatrení pred šírením nákazy koronavírusom starostlivo sleduje a priebežne prijímame opatrenia na úrovni tímu NATUR-PACK.

 

Aktuality

31.03.2020

eurobus

Mimoriadny cestovný poriadok

autobusových liniek, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.4.2020

Detail

24.03.2020

stromy

U P O Z O R N E N I E Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Detail

12.02.2020

Vandrovalo vajce ...

Vandrovalo vajce ...

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku ...

Detail

04.02.2020

DHZ

Správa o činnosti

a dosiahnutých výsledkoch DHZ Jaklovce za rok 2019

Detail

30.01.2020

Ružín

Ružínska priehrada potrebuje Vašu pomoc!

V nádhernom prostredí východného Slovenska neďaleko Košíc sa nachádza umelá vodná nádrž Ružín. Veľká priehrada v tvare vykriveného „V“ bola vyhľadávaným miestom letnej rekreácie a aktívneho oddychu pri vode. Vodná nádrž Ružín vznikla prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov a patrí medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku a v strednej Európe...

Detail