Menu

Obec Jaklovce
obecJaklovce

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Jaklovce

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu: Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Jaklovce

Miesto realizácie: obec Jaklovce
Cieľ projektu: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum začatia/ukončenia realizácie: 10/2018 – 11/2019

Celkové náklady: 302 157,78  EUR
Výška poskytnutého príspevku: 287 049,89  EUR

Stručný opis projektu:
Predmetom projektu je celková obnova budovy materskej školy v obci Jaklovce v okrese Gelnica, Košický kraj, s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť. Budova bola v energetickej triede D. V rámci projektu boli zrealizované opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktoré boli navrhnuté v energetickom audite. Jedná sa o:

  • rekonštrukciu obálky budovy (zateplenie zvislého obvodového plášťa, zateplenie strešnej roviny, zateplenie podlahy nad suterénom a výmenu pôvodných výplní otvorov)
  • rekonštrukciu vykurovacej sústavy a prípravy TV.

Po realizácii projektu budova MŠ spĺňa požiadavky platné pre ultranízkoenergetické budovy. V rámci energetického hodnotenia sa predpokladá úspora na vykurovaní vo výške 72,9 %. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ je 138 146 kWh/rok.

Fotodokumentácia

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Teplomer

teplomer

 

WebMail

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty