Obsah

Archív

Rok 2018

2018-12-18_Zmluva o poskytnutí služieb č. 9-2019, Obec Jaklovce a Štefan Štirban, Prakovce, zo dňa 18.12.2018 Stiahnuté: 77x | 18.12.2018

2018-12-06_Zmluva o dielo, Obec Jaklovce a JMP Holding s.r.o. Košice, zo dňa 06.12.2018 Stiahnuté: 92x | 06.12.2018

2018-12-03_Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Obec Jaklovce a Slovenská inovačná a energetická Stiahnuté: 83x | 03.12.2018

2018-11-27_Dohoda č. 18-44-52A-82, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 27.11.2018 Stiahnuté: 60x | 27.11.2018

2018-11-21_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 73x | 21.11.2018

2018-11-21_Zmluva o reklame - Profesionálny register s.r.o. Stiahnuté: 71x | 21.11.2018

2018-11-09_Zmluva Ultima Ratio ZONFP Stiahnuté: 85x | 09.11.2018

2018-11-09_Zmluva Ultima Invest VO Stiahnuté: 81x | 09.11.2018

2018-10-31_Dohoda číslo 18-44-052-702 Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 31.10.2018 Stiahnuté: 82x | 31.10.2018

2018-10-29_Zmluva o nájme pozemkov Agrodruzstvo Gelnica Stiahnuté: 132x | 29.10.2018

2018-10-22_Zmluva o výkone stavebného dozoru Agentúra RAK Stiahnuté: 91x | 22.10.2018

2018-09-12_Zmluva-dodatok o servisnom prenájme rohoží - Lindström, s.r.o., zo dňa 12.09.2018 Stiahnuté: 123x | 12.09.2018

2018-09-11_Kúpna zmluva, Martin Valko a Obec Jaklovce, zo dňa 11.09.2018 Stiahnuté: 174x | 11.09.2018

2018-09-07_Nájomná zmluva - ROVAX s.r.o. Stiahnuté: 118x | 07.09.2018

2018-09-07_Dohoda č. 18-44-054-179, Obec Jaklovce a ÚPSVaR, Spišská Nová Ves, zo dňa 07.09.2018 Stiahnuté: 97x | 07.09.2018

2018-07-25_Dodatok k Zmluve o NFP Stiahnuté: 117x | 25.07.2018

2018-07-20_Kúpna zmluva Ščuková Stiahnuté: 179x | 20.07.2018

2018-07-18_Darovacia zmluva Tesco Stiahnuté: 140x | 18.07.2018

2018-07-11_Zmluva o vyplňovacom práve bianko OTP BANKA Stiahnuté: 122x | 11.07.2018

2018-07-11_Zmluva o splátkovom úvere OTP BANKA Stiahnuté: 133x | 11.07.2018

Stránka