Obsah

Archív

Rok 2019

2019-05-31_Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy MATT & AM, s.r.o. zo dňa 30.12.2012 Stiahnuté: 5x | 31.05.2019

2019-05-27_Dohoda č. 19-44-054-62 ÚPSVaR, zo dňa 27.05.2019 Stiahnuté: 14x | 27.05.2019

2019-05-20_Kúpna zmluva Ján Papcun, Oľga Papcunová, dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 15.04.2019 Stiahnuté: 16x | 20.05.2019

2019-05-20_Zmluva o opakovanom nájme bytu - Irena Ďurinová, Ľuboš Podolinský, zo dňa 20.05.2019 Stiahnuté: 13x | 20.05.2019

2019-05-20_Zmluva o poskytovaní služieb - MG PSZ, s.r.o. zo dňa 20.05.2019 Stiahnuté: 13x | 20.05.2019

2019-05-06_Dohoda č. 13_IV.E_5-2019 o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe, OA Košice, zo dňa 06.05.2019 Stiahnuté: 14x | 06.05.2019

2019-05-02_Zmluva č. 39 506, Obec Jaklovce a Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava, zo dňa 02.05.2019 Stiahnuté: 26x | 02.05.2019

2019-04-15_Kúpna zmluva Ján Papcun a Oľga Papcunová Stiahnuté: 37x | 15.04.2019

2019-04-08_Kúpna zmluva - Mertoš Stiahnuté: 41x | 08.04.2019

2019-03-15_Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 01.01.2018 Stiahnuté: 18x | 15.03.2019

2019-03-05_zmluva o kratkodobom prenajme - Mesto Gelnica zo dňa 05.03.2019 Stiahnuté: 44x | 05.03.2019

2019-03-05_Zmluva o dielo, Obec Jaklovce a REMOPEL, s.r.o., Sabinov, zo dňa 05.03.2019 Stiahnuté: 85x | 05.03.2019

2019-03-01_Rámcová kúpna zmluva - CALMIT Bratislava Stiahnuté: 42x | 01.03.2019

2019-03-01_Dohoda č. 19-44-010-6, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves, zo dňa 01.03.2019 Stiahnuté: 42x | 01.03.2019

2019-03-01_Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy, Obec Jaklovce a Ľubomír Demko, zo dňa 01.03.2019 Stiahnuté: 54x | 01.03.2019

2019-02-21_Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie. Obec Jaklovce a Galileo Corporation s.r.o. Čierna voda, zo dňa 21.02.2019 Stiahnuté: 47x | 21.02.2019

2019-02-18_Zmluva o pripojení do distibučnej sústavy, Obec Jaklovce a VSD, a.s. Košice, zo dňa 18.02.2019 - 3F 63.00A Stiahnuté: 44x | 18.02.2019

2019-02-18_Zmluva o pripojení do distibučnej sústavy, Obec Jaklovce a VSD, a.s. Košice, zo dňa 18.02.2019 - 3F 40.00A Stiahnuté: 43x | 18.02.2019

2019-02-13_Zmluva o pripojení do distibučnej sústavy, Obec Jaklovce a VSD, a.s. Košice, zo dňa 13.02.2019 - 3F 200.00A Stiahnuté: 48x | 13.02.2019

2019-02-11_Dohoda č. 19-44-012-9, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves, zo dňa 11.02.2019 Stiahnuté: 38x | 11.02.2019

Stránka