Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2019

zvoz odpadu 2019

Projekty EÚ

Obsah

Archív

Rok 2019

2019-09-27_Nájomná zmluva č. -1-2019-NZP - Obec Margecany - Lávka pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín Stiahnuté: 42x | 27.09.2019

2019-09-25_Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - Brantner Nova, s.r.o. Stiahnuté: 22x | 25.09.2019

2019-09-24_Zmluva o nájme nehnuteľnosti - LOMAREX SK s.r.o. Stiahnuté: 25x | 24.09.2019

2019-09-23_Zmluva o dielo č. 538-2019 - REPONA s.r.o. Košice Stiahnuté: 46x | 23.09.2019

2019-09-16_Zmluva o spolupráci - Slovenský vodohospodársky podnik Stiahnuté: 29x | 16.09.2019

2019-09-11_Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania - Ultima Ratio, s.r.o. Stiahnuté: 29x | 11.09.2019

2019-09-02_Zmluva o spracovaní osobných údajov - Galileo Corporation s.r.o. Stiahnuté: 36x | 02.09.2019

2019-09-02_Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET - Galileo Corporation s.r.o. Stiahnuté: 34x | 02.09.2019

2019-08-26_Zmluva č. 0001982019 o poskytovaní pripojenia do počítačovej siete K-lan Stiahnuté: 31x | 26.08.2019

2019-08-26_Zmluva č. 0001972019 o poskytovaní pripojenia do počítačovej siete K-lan Stiahnuté: 33x | 26.08.2019

2019-08-14_Zmluva 606-2019 o poskytnutí regionálneho príspevku Stiahnuté: 23x | 14.08.2019

2019-08-13_Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Martin Valko a Lenka Valková zo dňa 13.08.2019 Stiahnuté: 49x | 13.08.2019

2019-07-16_Dohoda č. 19-44-051-76 ÚPSVaR, zo dňa 16.07.2019 Stiahnuté: 40x | 16.07.2019

2019-07-01_Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, MŽP SR zo dňa 01.07.2019 Stiahnuté: 58x | 01.07.2019

2019-06-28_Dodatok č. 1 k zmluve SPP zo dňa 01.07.2019 Stiahnuté: 16x | 28.06.2019

2019-06-25_Kúpna zmluva Martin Valko a Lenka Valkova zo dňa 25.06.2019 Stiahnuté: 80x | 25.06.2019

2019-05-31_Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy MATT & AM, s.r.o. zo dňa 30.12.2012 Stiahnuté: 57x | 31.05.2019

2019-05-27_Dohoda č. 19-44-054-62 ÚPSVaR, zo dňa 27.05.2019 Stiahnuté: 58x | 27.05.2019

2019-05-20_Kúpna zmluva Ján Papcun, Oľga Papcunová, dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 15.04.2019 Stiahnuté: 72x | 20.05.2019

2019-05-20_Zmluva o opakovanom nájme bytu - Irena Ďurinová, Ľuboš Podolinský, zo dňa 20.05.2019 Stiahnuté: 61x | 20.05.2019

Stránka