Obsah

Archív

Rok 2019

2019-02-18_Zmluva o pripojení do distibučnej sústavy, Obec Jaklovce a VSD, a.s. Košice, zo dňa 18.02.2019 - 3F 63.00A Stiahnuté: 1x | 18.02.2019

2019-02-18_Zmluva o pripojení do distibučnej sústavy, Obec Jaklovce a VSD, a.s. Košice, zo dňa 18.02.2019 - 3F 40.00A Stiahnuté: 0x | 18.02.2019

2019-02-13_Zmluva o pripojení do distibučnej sústavy, Obec Jaklovce a VSD, a.s. Košice, zo dňa 13.02.2019 - 3F 200.00A Stiahnuté: 13x | 13.02.2019

2019-02-04_Zmluva o krátkodobom prenájme č. 33-1-2019, Mesto Gelnica a obec Jaklovce, zo dňa 04.02.2019 Stiahnuté: 11x | 04.02.2019

2019-01-31_Zmluva o opakovanom nájme - ZAVOJNOVÁ - ZAVOJNA Stiahnuté: 16x | 31.01.2019

2019-01-31_Zmluva o opakovanom nájme - VILČKOVÁ Stiahnuté: 11x | 31.01.2019

2019-01-31_Zmluva o opakovanom nájme - KABOUREK Stiahnuté: 11x | 31.01.2019

2019-01-31_Zmluva o opakovanom nájme - BUDINSKÝ Stiahnuté: 43x | 31.01.2019

2019-01-30_Dodatok č. 1 k dohode číslo 18-44-52A-82 zo dňa 27.11.2018, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves, zo dňa 30.01.2019 Stiahnuté: 26x | 30.01.2019

2019-01-23_Kúpna zmluva - Agrodružstvo, Gelnica Stiahnuté: 18x | 23.01.2019

2019-01-09_Dohoda o splátkach MŽP SR +prílohy Stiahnuté: 26x | 09.01.2019

2019-01-09_Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Stiahnuté: 20x | 09.01.2019

2019-01-07_Kúpna zmluva Ľubomír Demko a Obec Jaklovce zo dňa 07.01.2019 Stiahnuté: 54x | 07.01.2019

Rok 2018

2018-12-31_Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Únia žien Stiahnuté: 14x | 31.12.2018

2018-12-31_Nájomná zmluva Bikárová Stiahnuté: 21x | 31.12.2018

2018-12-28_Zmluva o dielo STODOOR, s.r.o., Široké Stiahnuté: 31x | 28.12.2018

2018-12-21_Dohoda č. 18-44-054-265, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 25x | 21.12.2018

2018-12-21_Dohoda č. 18-44-52A-97, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 22x | 21.12.2018

2018-12-21_Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, Obec Jaklovce a ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Prešov, zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 24x | 21.12.2018

2018-12-18_Zmluva o poskytnutí služieb č. 9-2019, Obec Jaklovce a Štefan Štirban, Prakovce, zo dňa 18.12.2018 Stiahnuté: 37x | 18.12.2018

Stránka