Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2019

zvoz odpadu 2019

Projekty EÚ

Obsah

Archív

Rok 2019

2019-08-13_Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Martin Valko a Lenka Valková zo dňa 13.08.2019 Stiahnuté: 20x | 13.08.2019

2019-07-16_Dohoda č. 19-44-051-76 ÚPSVaR, zo dňa 16.07.2019 Stiahnuté: 12x | 16.07.2019

2019-07-01_Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, MŽP SR zo dňa 01.07.2019 Stiahnuté: 30x | 01.07.2019

2019-06-25_Kúpna zmluva Martin Valko a Lenka Valkova zo dňa 25.06.2019 Stiahnuté: 50x | 25.06.2019

2019-05-31_Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy MATT & AM, s.r.o. zo dňa 30.12.2012 Stiahnuté: 36x | 31.05.2019

2019-05-27_Dohoda č. 19-44-054-62 ÚPSVaR, zo dňa 27.05.2019 Stiahnuté: 37x | 27.05.2019

2019-05-20_Kúpna zmluva Ján Papcun, Oľga Papcunová, dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 15.04.2019 Stiahnuté: 47x | 20.05.2019

2019-05-20_Zmluva o opakovanom nájme bytu - Irena Ďurinová, Ľuboš Podolinský, zo dňa 20.05.2019 Stiahnuté: 41x | 20.05.2019

2019-05-20_Zmluva o poskytovaní služieb - MG PSZ, s.r.o. zo dňa 20.05.2019 Stiahnuté: 38x | 20.05.2019

2019-05-06_Dohoda č. 13_IV.E_5-2019 o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe, OA Košice, zo dňa 06.05.2019 Stiahnuté: 37x | 06.05.2019

2019-05-02_Zmluva č. 39 506, Obec Jaklovce a Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava, zo dňa 02.05.2019 Stiahnuté: 47x | 02.05.2019

2019-04-15_Kúpna zmluva Ján Papcun a Oľga Papcunová Stiahnuté: 65x | 15.04.2019

2019-04-08_Kúpna zmluva - Mertoš Stiahnuté: 69x | 08.04.2019

2019-03-15_Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 01.01.2018 Stiahnuté: 38x | 15.03.2019

2019-03-05_zmluva o kratkodobom prenajme - Mesto Gelnica zo dňa 05.03.2019 Stiahnuté: 65x | 05.03.2019

2019-03-05_Zmluva o dielo, Obec Jaklovce a REMOPEL, s.r.o., Sabinov, zo dňa 05.03.2019 Stiahnuté: 108x | 05.03.2019

2019-03-01_Rámcová kúpna zmluva - CALMIT Bratislava Stiahnuté: 64x | 01.03.2019

2019-03-01_Dohoda č. 19-44-010-6, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves, zo dňa 01.03.2019 Stiahnuté: 61x | 01.03.2019

2019-03-01_Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy, Obec Jaklovce a Ľubomír Demko, zo dňa 01.03.2019 Stiahnuté: 71x | 01.03.2019

2019-02-21_Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie. Obec Jaklovce a Galileo Corporation s.r.o. Čierna voda, zo dňa 21.02.2019 Stiahnuté: 68x | 21.02.2019

Stránka