Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2020

zvoz odpadu 2020

Projekty EÚ

Obsah

Archív

Rok 2020

2020-02-13_Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - UNISA.pdf Stiahnuté: 7x | 13.02.2020

2020-02-13_Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Stiahnuté: 5x | 13.02.2020

2020-02-07_Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Stiahnuté: 4x | 07.02.2020

2020-02-05_Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003348 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Stiahnuté: 3x | 05.02.2020

2020-01-31_Zmluva o krátkodobom prenájme č. 44/1/2020 - Technické služby mesta Gelnica Stiahnuté: 13x | 31.01.2020

2020-01-28_Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - JM Creative Stiahnuté: 11x | 28.01.2020

2020-01-23_Zmluva o poskytnutí NFP-Dodatok č. 4 Stiahnuté: 14x | 23.01.2020

2020-01-23_Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - JáRa Stiahnuté: 18x | 23.01.2020

2020-01-23_Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - Hunyadi Stiahnuté: 18x | 23.01.2020

2020-01-14_Kúpna zmluva - Gregová Stiahnuté: 29x | 14.01.2020

2020-01-14_Kúpna zmluva - Papcun Stiahnuté: 41x | 14.01.2020

2020-01-08_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Vladimír Vaščák Stiahnuté: 18x | 08.01.2020

2020-01-03_Zmluva o krátkodobom prenájme č. 33/11/2019 - Zimný štadión Petra Bindasa, Gelnica Stiahnuté: 27x | 03.01.2020

2020-01-02_Kúpna zmluva - Galo-Galová Stiahnuté: 47x | 02.01.2020

Rok 2019

2019-12-31_Zmluva o krátkodobom prenájme č. 29/12/2019 - Technické služby mesta Gelnica Stiahnuté: 14x | 31.12.2019

2019-12-20_Dohoda č. 19-44-054-284 ÚPSVaR, zo dňa 20.12.2019 Stiahnuté: 16x | 20.12.2019

2019-12-13_Dodatok č. 1 k zmluve 13/2017/NO o zbere, zvoze, zneškodňovaní a zhodnocovaní nebezpečného odpadu - Brantner Nova, s.r.o. zo dňa 13.12.2019 Stiahnuté: 15x | 13.12.2019

2019-12-10_Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, Obec Jaklovce a ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Prešov, zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 28x | 10.12.2019

2019-11-28_Dohoda č. 19-44-054-261, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves, zo dňa 28.11.2019 Stiahnuté: 15x | 28.11.2019

2019-11-26_Zmluva o dielo - dodatok č. 1, Obec Jaklovce a REMOPEL, s.r.o., Sabinov, zo dňa 05.03.2019 Stiahnuté: 29x | 26.11.2019

Stránka