Obsah

Archív

Rok 2020

2020-02-20_Rámcova kúpna zmluva č. 30/VSK/2020 - Calmit Stiahnuté: 2x | 20.02.2020

2020-02-13_Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - UNISA.pdf Stiahnuté: 16x | 13.02.2020

2020-02-13_Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Stiahnuté: 10x | 13.02.2020

2020-02-07_Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Stiahnuté: 9x | 07.02.2020

2020-02-06_Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - Rikka Stiahnuté: 5x | 06.02.2020

2020-02-05_Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003348 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Stiahnuté: 5x | 05.02.2020

2020-01-31_Zmluva o krátkodobom prenájme č. 44/1/2020 - Technické služby mesta Gelnica Stiahnuté: 13x | 31.01.2020

2020-01-28_Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - JM Creative Stiahnuté: 11x | 28.01.2020

2020-01-23_Zmluva o poskytnutí NFP-Dodatok č. 4 Stiahnuté: 14x | 23.01.2020

2020-01-23_Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - JáRa Stiahnuté: 19x | 23.01.2020

2020-01-23_Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - Hunyadi Stiahnuté: 18x | 23.01.2020

2020-01-14_Kúpna zmluva - Gregová Stiahnuté: 31x | 14.01.2020

2020-01-14_Kúpna zmluva - Papcun Stiahnuté: 43x | 14.01.2020

2020-01-08_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Vladimír Vaščák Stiahnuté: 19x | 08.01.2020

2020-01-03_Zmluva o krátkodobom prenájme č. 33/11/2019 - Zimný štadión Petra Bindasa, Gelnica Stiahnuté: 27x | 03.01.2020

2020-01-02_Kúpna zmluva - Galo-Galová Stiahnuté: 48x | 02.01.2020

Rok 2019

2019-12-31_Zmluva o krátkodobom prenájme č. 29/12/2019 - Technické služby mesta Gelnica Stiahnuté: 14x | 31.12.2019

2019-12-20_Dohoda č. 19-44-054-284 ÚPSVaR, zo dňa 20.12.2019 Stiahnuté: 16x | 20.12.2019

2019-12-13_Dodatok č. 1 k zmluve 13/2017/NO o zbere, zvoze, zneškodňovaní a zhodnocovaní nebezpečného odpadu - Brantner Nova, s.r.o. zo dňa 13.12.2019 Stiahnuté: 17x | 13.12.2019

2019-12-12_Kúpna zmluva - gitara - Marcinko Stiahnuté: 1x | 12.12.2019

Stránka