AKTUÁLNE OZNAMY A PODUJATIA

09.02.2016
Vážení občania,
Spoločnosť STS METALKOV spol. s r.o. Buzica, hľadá záujemcov o prácu v profesiách: kováč (aj bez praxe), žeriavnik, elektrikár do 1000 V a kontrolór. Konkrétne sa jedná sa o trojzmennú prevádzku v meste Györ v Maďarsku. Práca prebieha v týždenných turnusoch. Predpokladaná hrubá mzda je v rozmedzí od 700 do 900 Eur. Dopravu a ubytovanie zabezpečuje zamestnávateľ. Bližšie informácie získate na tel. čísle: 0919 310 588.


06.02.2016
Vážení spoluobčania. Po niečo viac ako mesiaci od inštalácie kamier na objekte Obecného úradu a Požiarnej zbrojnice tu je prvý (zaujímavý) výsledok... Názor a komentár si môže utvoriť každý sám. Oboch „hercov“  týmto (zatiaľ neoficiálne) pozývam na prerokovanie ich nočného „správania“ (vyčíňania) na pôdu Obecného úradu. Celé Video1 a Video2Matúš FEDOR starosta obce

05.02.2016
Oznámenie o verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Margecany

26.01.2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022

Pozývame Vás na otvorenie vystaví fotografii "Vojna za mier". Viac informácii nájdete v tlačovom oznámení, resp. v pozvánke.

25.01.2016
Vážení občania. Pozývame Vás na XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. januára 2016, (t. j. v štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu je priložený v prílohe.

11.01.2013
Výberové konanie
na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu v Margecanoch.

OZNAM
Dobrovoľný hasičský zbor Jaklovce Vás pozýva na tradičnú "Antonovskú zábavu", na ktorej už túto sobotu 16. januára so začiatkom o 21,00 hod., v kultúrnom dome v Jaklovciach bude exkluzívne známa úsmevno - zábavná skupina TRAKY z Čane rozdávať humor a dobrú náladu. Do tanca Vám zahraje DJ Kubo!
Tešíme sa na Vašu účasť!
Vstupné: 3€,-

05.01.2016
Oznámenie o zrušení TP - Jana Uličná

16.12.2015
DODATOK Č. 2 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKLOVCE č. 3/2013

Upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi ku každoročnému výskytu požiarov súvisiacich s vykurovacím obdobím a nadchádzajúcimi Vianočnými sviatkami a oslavami príchodu nového roka.

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 12/2015 - ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov

12.12.2015
Centrum odpadového hospodárstva Krompachy_Priloha01, Priloha02, Priloha03

08.12.2015
Nový nástenný kalendár na rok 2016 vydaný obcou  „Jaklovce na historických fotografiách“, ktorý je tematicky venovaný 95. výročiu založenia divadelného súboru J. G. TAJOVSKÉHO v Jaklovciach si môžete zakúpiť na týchto predajných miestach:
- Obecný úrad v Jaklovciach,
- predajňa mäsa Karol FRIČ,
- kvetinárstvo Fressia u pani FABRICIOVEJ,
- PIZZA BAR U VALKA na ulici Benátskej,
- JM Creative, s.r.o. u pána MITRÍKA.

16.11.2015
Možnosť vycestovania do Anglicka ako Au Pair – pre ženy i mužov

04.09.2015
Dňa 19. augusta 2015 našu obec navštívila, spolu s generálnym konzulom Maďarskej republiky na Slovensku Ádamom Szentay, pani Gáborné Gegus Ilona Balajthy s manželom. Pani Ilona Balajthy je potomkom rodiny Bencúrovcov pôvodom z Jasenovej, ktorej rodinní príslušníci sa v 19. a 20. storočí výrazne zapísali do života našej obce.
Po výmene informácií o genealógii rodiny Bencúrovcov, ich pôvode, príbuzných a ich pôsobení v našej obci pani Balajthy spolu s manželom a generálnym konzulom navštívila dom svojich predkov (dom na ulici Kostolnej č. 450 – tzv. Bencúrov dom).
Ďakujem odborníkovi na miestnu históriu pánovi učiteľovi Františkovi Hrickovi za množstvo cenných informácií, ktoré poskytol pani Balajthy o jej predkoch ako aj manželom Emílii a Jánovi Mitríkovým, súčasným majiteľom Bencúrovho domu, za umožnenie návštevy v jeho priestoroch. Fotogaléria

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o. | © jaklovce.sk