AKTUÁLNE OZNAMY A PODUJATIA

22.05.2015
Prieskum záujmu opätovného spracovania a vydania reprezentačnej publikácie o našej obci.

19.05.2015
Poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci v okrese Gelnica

17.05.2015
Ďakujem všetkým ktorí sa podieľali na hladkom priebehu volejbalového turnaja o pohár starostu obce dňa 16.5.2015 (športovcom aj tým, ktorí si celú akciu odpracovali alebo ju iným spôsobom podporili).  Blahoželám víťazom zo Švedlára (na druhom mieste skončil Mníšek nad Hnilcom, na treťom Gelnica, štvrtom Jaklovce a piatom Krompachy) a verím, že o rok sa na tomto už tradičnom podujatí stretneme znova.  Foto na stiahnutie TU.
Matúš FEDOR, starosta obce

15.05.2015
Vážení občania, v sekcii dokumenty časti pripomienkové konanie bol umiesený návrh VZN obce č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Jaklovce. Prípadné pripomienky k návrhu si môžu v súlade s ustanovením § 6 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov fyzické osoby a právnické osoby uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Jaklovciach do desiatich dní.

11.05.2015
Vážení občania. Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2015, t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v budove obecného úradu. Návrh programu je priložený v prílohe.

Volejbalovy turnaj
Volejbalovy turnaj

21.04.2015
Ponuka práce. Viac info www.pracahned.eu alebo facebook  https://www.facebook.com/pages/Europersonal/260328470797687 .

10.04.2015
Informácia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru  Spišská Nová Ves k prevencii proti požiarom.

02.04.2015
Informácia o prerušení distribúcie elektrickej energie:

27.03.2015
Vážení občania. Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. marca 2015, t. j. v utorok o 18.00 hod. v budove obecného úradu. Návrh programu je priložený v prílohe.

Ak môžete a chcete, poukážte. S vďakou Divadelníci Divadelného súboru Jozefa Gregora Tajovského Jaklovce.

12.02.2015

04.02.2015
Vedenie Základnej školy v Jaklovciach  a Materskej školy v Jaklovciach oznamujú, že v dňoch 5. – 6. februára 2015 ( t. j. vo štvrtok a piatok) budú v oboch školách vyhlásené chrípkové prázdniny z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia žiakov a učiteľov.
Prevádzka škôl bude obnovená v pondelok 9. 2. 2015.
Ďakujeme za pochopenie
PaedDr. Drahoslava PINDROCHOVÁ a Silvia MITRÍKOVÁ

02.02.2015
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi vyjadriť poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste trpezlivo a s pochopením znášali výčinmi počasia zapríčinený výpadok elektrickej energie počas uplynulého víkendu. Jedna časť obce mala šťastie, druhá časť čiastočné (išla aspoň jedna fáza), ale mnohým uliciam zostalo iba dúfať, že porucha bude odstránená čo možno najskôr.
Keďže  podobným problémom čelili aj ľudia v širokom okolí, pracovníci VSE nemali na starosti len našu obec. To je jeden z dôvodov, prečo to trvalo taký dlhý čas.
Verím, že podobné krízové situácie sa nám bude aj naďalej dariť zvládať práve vďaka takémuto prístupu všetkých Vás, vďaka trpezlivosti, pokoju, rozvahe  a spolupatričnosti nás, Jaklovčanov.
Matúš FEDOR
starosta obce


26.01.2015
Vážení občania. Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2015, t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v budove obecného úradu. Návrh programu je priložený v prílohe.

23.01.2015

Počítadlo návštev

počítadlo.abz.cz
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o. | © jaklovce.sk