AKTUÁLNE OZNAMY A PODUJATIA

01.04.2014
Vážení občania,
srdečne Vás pozývame na regionálnu prehliadku predveľkonočných a veľkonočných zvykov "Ty vodičko čista", ktorá sa uskutoční v sobotu 5.4.2014 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome Jaklovce. V programe vystúpia folklórne skupiny Matičiar z Veľkého Folkmara, Jadlovec a Jadlovček z Margecian, Harihovčan z Harichoviec, Borovničky z Vojkoviec a Červena chustečka z Jakloviec. Vstupné je 0,50 EUR. Všetci ste srdečne vítaní.

28.03.2014
Vážení občania,
pozývame vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Jaklovce, ktoré sa uskutoční dňa 31.3.2014(t.j. v pondelok) o 18:00 hod. v priestoroch obecného úradu. Program a krátka dôvodová správa sú priložené.
P.Kuspan

14.03.2014
Vážení občania,
srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie Divadla Kontra "Nenávidím", ktoré sa uskutoční dňa 26.3.2014 o 20:00 hod. v Endorphin clube Jaklovce (ex-WNC).

"Nenávidím" je vynikajúca komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch Cenu Stana Radiča “Objav roka.”
Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno, nie si sám!
Výstižná kritika, šibeničný humor a ostrá satira.
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti.
adaptácia a réžia: Klaudyna Rozhin, hrá Peter Čižmár, vstupné dobrovoľné

Nenavidim
Nenavidim

29.01.2014
Obec Jaklovce vypisuje výberové konanie na miesto administratívneho pracovníka/pracovníčky. Viac informácií v prílohe.
Pavol Kuspan

24.01.2014
Vážení občania,
pozývame vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Jaklovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.1.2014(t.j. v pondelok) o 18:00 hod. v priestoroch obecného úradu. Program a krátka dôvodová správa sú priložené.
P.Kuspan

20.01.2014
Obec Jaklovce vyhlasuje v súlade s uznesením č. 104/2013 zo dňa 16.12.2013 v nadväznosti na ust. § 9 od. 2 písm. b.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  a v súlade s čl. 10 ods.3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jaklovce č.5/2007 Zásady hospodárenia s majetkom obce  Verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce.

20.01.2014
Vážení rodičia,
v prílohe prikladám oznámenie riaditeľky ZŠ v Jaklovciach o zápise do 1.ročníka pre školský rok 2014/2015.
P.Kuspan

03.01.2014
Vážení občania,
pozývame vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Jaklovce, ktoré sa uskutoční dňa 6.1.2014(t.j. v pondelok) o 15.30 hod. v priestoroch obecného úradu. Program a krátka dôvodová správa sú priložené.
P.Kuspan

18.12.2013
Milí športoví priaznivci,
srdečne Vám v mene organizátorov pozývame na ďalší ročník Vianočného volejbalového turnaja. Podrobnosti na plagáte.
Pavol Kuspan

10.10.2013
Vážení občania, týmto Vám oznamujeme, že po súhlase Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.SVS-OMSZVI-2013/027063 Okresný úrad Spišská Nová Ves pod č. OU-SN-OO-2013/02078 zo dňa 1.10.2013 rozšíril výkon štátnej správy pracoviska Okresného úradu Spišská Nová Ves so sídlom v meste Gelnica o úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav k 1. októbru 2013.

26.9.2013
Vážení občania,

pozývame vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Jaklovce, ktoré sa uskutoční dňa 30.9.2013(t.j. v pondelok) o 19.00 hod. v priestoroch obecného úradu. Program a krátka dôvodová správa sú priložené.
P.Kuspan

17.09.2013
Riaditeľka Základnej školy v Jaklovciach oznamuje žiakom základných škôl v okrese a študentom stredných škôl, že Centrum voľného času pri ZŠ v Jaklovciach prijíma vzdelávacie poukazy. Žiaci a študenti stredných škôl, ktorí majú záujem o činnosť v záujmových krúžkoch napr. kynologický, futbalový pod vedením trénera Norberta Laufa, folklórny – Pustovníček pod vedením pani Feckovej alebo Svetielko pod vedením PaedDr. Miklušovej  ponúkaných Centrom voľného času pri ZŠ Jaklovce (ponuka na www.zsjaklovce.edupage.org).
Každý vzdelávací poukaz predstavuje peniaze v hodnote 29,-€, ktoré sú dané na činnosť krúžkov a odmenu trénerom a vedúcim krúžkov!

25.07.2013
Vážení občania,
srdečne Vás v mene organizátorov pozývame do letného kina na futbalovom ihrisku, kde sa 26.07.2013, t.j. v piatok o 21.15 hod. uskutoční premietanie filmu Martina Šulíka NEHA. Vstupné je dobrovoľné, prineste si so sebou deku na sedenie a v prípade potreby aj teplejšie oblečenie.
Pavol Kuspan

24.07.2013
Vážení športoví priaznivci,
vedenie futbalového klubu Vás v sobotu 27.7.2013 pozýva na Futbalový turnaj internacionálov za účasti mužstiev z Jakloviec, Michalian a Čane a dvoch ženských futbalových družstiev z Jakloviec.  Turnaj sa uskutoční na futbalovom ihrisku, začiatok turnaja je o 10.00 hod., prezentácia súťažiacich o 9:00 hod. O tombolu, občerstvenie a dobrú zábavu bude postarané. Všetci ste srdečne vítaní.

16.07.2013
Vážení občania,
v mene organizátorov Vás srdečne pozývam na tretí ročník cyklopreteku na horských bicykloch Jakľofski bicigeľ. Pretek sa uskutoční v sobotu 20.7.2013 so štartom pred Pytliakovou krčmou. Viac informácií na priloženom plagáte. Všetci ste srdečne vítaní.
Pavol Kuspan

10.07.2013
Obec Jaklovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj a prenájom nehnuteľného majetku obce. Podmienky verejnej obchodnej súťaže sa nachádzajú v prílohe

24.06.2013
Vážení občania,

pozývame vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Jaklovce, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2013 (t.j. v stredu) o 19.00 hod. v priestoroch obecného úradu. Program a krátka dôvodová správa sú priložené.
P.Kuspan

10.06.2013
Vážení občania,
pozývame Vás na divadelné predstavenie Rum a vodka, ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2013 o 20.00 hod. v priestoroch White Night Clubu v Jaklovciach. Viac informácií na priloženom plagáte, vstupné je dobrovoľné.

Pavol Kuspan

02.05.2013
Obec Jaklovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj a prenájom nehnuteľného majetku obce. Podmienky verejnej obchodnej súťaže sa nachádzajú v prílohe.

02.05.2013
Vážení občania,
pozývam vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Jaklovce, ktoré sa uskutoční v priestoroch Obecného úradu v pondelok, 2.5.2013 so začiatkom o 18:00 hod. Vyhláška s programom a dôvodovou správou je priložená nižšie.
Vážení občania,
Pavol Kuspan

28.03.2013
Vážení občania,
RTVS dňa 18.3.2013 spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8:00 do 20:00 hod.
RTVS zriadila avizovanú infolinku na zefektívnenie komunikácie s verejnosťou v súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS platným od 1.1.2013. RTVS predminulý týždeň informovala, že vzhľadom na neprimerané ťažkosti, ktoré majú prevažne dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov až do 30. júna 2013.
Občania, ktorí po tejto lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy. Potrebné doklady je možné doručovať aj v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.
RTVS vypracovala aj manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav. Manuál ako aj vzor čestného vyhlásenia je zverejnený na  http://www.rtvs.sk/sk/info/uhrada_za_sluzby_rozhlasoveho_a_televizneho_vysielania.

Pavol Kuspan


22.03.2013
Vážení občania,
pozývam vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Jaklovce, ktoré sa uskutoční v priestoroch Obecného úradu v pondelok, 25.3.2013 so začiatkom o 19:00 hod. Vyhláška s programom a dôvodovou správou je priložená nižšie.
Pavol Kuspan

13.03.2012
Zoznam nových kníh v obecnej knižnici.

27.02.2013
Návrh rozpočtu obce Jaklovce na rok 2013

05.02.2013
Vážení občania,
keďže nám doposiaľ spoločnosť dodávajúca program na správu daní nedodala aktualizáciu v súvislosti so zmenami v zákone o miestnych daniach a poplatkoch, výber daní za nehnuteľnosť, daní za psa a poplatku za odpad sa začne tento rok neskôr; predpoklad je polovica marca. Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  
Pavol Kuspan

22.01.2013
Vážení občania,

srdečne Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.1.2013 (t.j. v stredu) o 19.00 hod. Vyhláška s programom a krátka dôvodová správa sa nachádzajú v prílohe.

Pavol Kuspan

03.01.2012
Vážení občania,
srdečne Vás pozývam na divadelné predstavenie autorky Marie Jones - Kamene vo vreckách (Stones in His Pockets), ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome v Jaklovciach v piatok 11.1.2013 so začiatkom o 19.hod.
"Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr medzi arogantným štábom, hercami a domácimi komparzistami je neodvratný a neodvratne zábavný.
Celý príbeh prebúdzajú k životu dvaja talentovaní herci, ktorí predstavujú 13 postáv na pľaci filmovej produkcie „Tichého údolia“: od dvoch drzých írskych chalanov, odhodlaných stať sa veľkými filmovými aktérmi, cez hollywoodsku hviezdu, ktorej írskemu prízvuku chýba ešte dosť veľa k dokonalosti."


Vstupné: 4,-EUR. Viac info na: Kamene vo vreckách

Teším sa na Vašu účasť.

S pozdravom,
P.Kuspan

03.01.2012
Vážení občania,
na základe rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 19.12.2012, bola v obci Jaklovce ku dňu 31.12.2012 zrušená nútená správa. Rozhodnutia o zrušení nútenej správy a odvolaní núteného správcu sú v prílohe.

S pozdravom,
Pavol Kuspan

20.12.2012
Vážení občana,
všetkým Vám úprimne vo svojom mene a v mene pracovníkov Obecného úradu a poslancov Obecného zastupiteľstva želám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a v roku 2013 veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
S úctou,
Pavol Kuspan

10.12.2012
Vážení občania,
pozývam vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.12. 2012 o 18.00 v priestoroch obecného úradu. Program a krátka dôvodová správa sú v prílohe.
Pavol Kuspan

07.12.2012
Vážení športoví priatelia,
srdečne Vám v mene organizátorov pozývame na 2.vianočný volejbalový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 15.12.2012 v areály telocvične Základnej školy v Jaklovciach. Prezentácia družstiev bude do 8:30 hod. Štartovné na hráča je 5,- EUR, v cene je občerstvenie a ceny pre víťazov.
Družstvá, ktoré majú záujem o účasť na turnaji sa môžu prihlásiť do 12. 12. 2012 na tel.č. 0917 583 159 (Martina Bednárová), 0918 098 854 (Radoslav Lukáč) a 0911 751 222 (Kvetoslava Laufová).
Všetci ste srdečne vítaní.

23.11.2012
Vážení občania,
vedenie Základnej školy v Jaklovciach oznamuje, že od pondelka 26.11.2012 sa Základná škola v Jaklovciach pripája k neobmedzenému štrajku.  Materská škola v Jaklovciach sa k štrajku nepripája a jej prevádzka bude plne funkčná. Rovnako bude pre všetkých stravníkov fungovať aj školská jedáleň. Zamestnaní rodičia môžu v akútnych prípadoch poslať deti do školy, kde bude pre nich zabezpečená starostlivosť počas vyučovacích hodín.

20.11.2012
Obec Jaklovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj a prenájom nehnuteľného majetku obce. Podmienky verejnej obchodnej súťaže sa nachádzajú v prílohe.

05.11.2012
Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny:
Východoslovenská distribučná, a.s. upozorňuje, že dňa 16. novembra 2012 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v čase od 7:30 do 15:30 hod. pre celú Obec Jaklovce.

03.11.2012
Vážení občania,
pozývam vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6.11.2012 o 18.00 v priestoroch obecného úradu. Program a krátka dôvodová správa sú v prílohe.
Pavol Kuspan

26.10.2012
Vážení občania,
v prílohe prikladám informáciu Východoslovenskej distribučnej, a.s. o zbere údajov o podzemných a nadzemných elektrických vedeniach nízkeho napätia.
Pavol Kuspan

05.10.2012
Vážení občania, dňa 12.10.2012 nebude zamestnankyňa obce poverená agendou stavebného úradu Ing. Vajdová prítomná z dôvodu viacdňového odborného školenia.

03.10.2012
Vážení občania, rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves, stále pracovisko Gelnica, boli Obci Jaklovce uložené povinnosti, okrem iného povinnosť informovať vlastníkov nehnuteľností v obci.  Viac v prílohe.
Pavol Kuspan

01.10.2012
Vážení občania, s účinnosťou od 1.10.2012 sa menia sadzby v sadzobníku správnych poplatkov, ktoré sa týkajú vydania rybárskych lístkov, stavebnej správy a životného prostredia. Prehľad zmien je uvedený v prílohe.

28.09.2012
Na základe žiadosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pripájam informáciu pre občanov - držiteľov Preukazov osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31.decembra 2008 Krajským úradom v Košiciach.
P.Kuspan

22.09.2012
Obec Jaklovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj a prenájom nehnuteľného majetku obce. Podmienky verejnej obchodnej súťaže sa nachádzajú v prílohe.

03.09.2012
Vážení občania, pozývam vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Jaklovce, ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2012, t.j. v stredu o 19.00 v priestoroch Obecného úradu. Program je priložený vo forme vyhlášky spolu s dôvodovou správou.
Pavol Kuspan

29.08.2012
Vážení občania,

v mene divadelného súboru J.G.Tajovského a v mene organizátorov festivalu Kinobus Vás srdečne pozývame na (nielen) divadelné predstavenie Barabere idú. Viac informácii v priloženom programe a na www.kinobus.sk

23.08.2012
Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny:
Východoslovenská distribučná, a.s. upozorňuje, že dňa 6. septembra 2012 v čase od 7:40 hod. do 14:20 hod. bude pre odberné miesto Obec Jaklovce (celá obec) prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Dňa 7. septembra 2012 v rovnakom čase bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta: destský tábor Strojár a chaty s.č. 701, 702, 711-721, 905, 886, 895, 537, 881, 882, 887, 898, 3683/4.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisko Gelnica opozorňuje občanov:

Potvrdenia o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa na školský rok 2012/2013 pre študentov stredných alebo vysokých škôl (ročník 1996 a staršie) nebude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, pracovisko Gelnica zasielať oprávneným osobám na adresu trvalého bydliska. Tlačivá je potrebné si vyzdvihnúť na ÚPSVaR SNV, pracovisko Gelnica, č.d. 03, 09 alebo 17.

21.08.2012
Všetkých Vás srdečne pozývame do Kultúrneho domu, kde sa v nedeľu, t.j. 26.8.2012 o 16:00 uskutoční pri príležitosti 15.výročia založenia Detského folklórneho súboru Pustovníček kultúrny program s vystúpením Detského folklórneho súboru Pustovníček, Folklórneho súboru Červená chustečka a chýbať nebude ani ukážka rómskych spevov a tancov.

20.08.2012
Vážení občania,

v mene organizátorov si Vás dovoľujem pozvať na Letný turnaj v minifutbale, ktorý sa uskutoční v sobotu 25.8.2012 na multifunkčnom ihrisku pri Základnej škole. Začiatok turnaja je o 9:00, prezentácia družstiev od 8:30. Štartovné na osobu sú 2 eurá. Diváci aj hráči si budú môcť zasúťažiť aj v kopaní pokutových kopov. Všetci ste srdečne vítaní.
Pavol Kuspan

10.07.2012
Vážení občania,
v mene organizátorov Vás srdečne pozývam na druhý ročník cyklopreteku na horských bicykloch Jaklofski bicigeľ. Pretek sa uskutoční v sobotu 14.07.2012 so štartom pred Pytliakovou krčmou. Viac informácií na priloženom plagáte. Všetci ste srdečne vítaní.
Pavol Kuspan

04.07.2012
Vážení občania,
športový klub Severan Vás srdečne pozýva na XIV. kynologický deň v Jaklovciach, ktorý sa uskutoční 7. a 8. júla 2012 so začiatkom vždy o 9.00 hod. v areáli športového klubu Severan v Jaklovciach. Viac sa dozviete z plagátu v prílohe.
Pavol Kuspan

XIV. Kynologicky denˆ v Jaklovciach
XIV. Kynologicky denˆ v Jaklovciach

26.06.2012
Vážení občania,
dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v piatok, t.j. 29.6.2012 o 19.00 hod. s týmto programom:
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Vyslovenie súhlasu so zriadením školského zariadenia podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
3. Rozhodnutie o žiadostiach o odpustenie poplatku za odpad
4. Uzavretie splátkového kalendára na základe žiadosti p. L.Havrillu
5. Uzavretie splátkového kalendára na základe žiadosti p. J.Maruša
6. Uzavretie splátkového kalendára na základe žiadosti spoločnosti EVG, s.r.o.
7. Schválenie záverečného účtu Obce Jaklovce za rok 2011
8. Prerokovanie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce
9. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2012
10. Schválenie plnenia rozpočtu za 1Q 2012
11. Prerokovanie žiadosti o výstavbu fotovoltickej elektrárne a agroturistického areálu na pozemkoch obce
12. Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže
13. Zmena Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2007 Zásady hospodárenia s majetkom obce
14. Zmena Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2007 O usmerňovaní a evidovaní chovu zvierat
15. Prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2012 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
16. Diskusia
17. Záver
Toto zasadnutie je verejné a môže sa ho zúčastniť každý obyvateľ obce.
Pavol Kuspan, starosta obce

22.06.2012
Vážení občania,
Pri príležitosti osláv 90.výročia založenia DHZ v Jaklovciach si Vás dovoľujem v mene organizátorov podujatia pozvať na futbalové ihrisko v Jaklovciach, kde sa v nedeľu 24.6.2012 od 8:00 pri príležitosti osláv bude konať aj obvodové kolo súťaže dobrovoľných hasičov z celého Hnileckého regiónu.

Rovnako Vás pozývam na ďalší ročník Volejbalového turnaja o pohár starostu obce, ktorý sa bude konať v sobotu 30.6.2012 klasicky v priestoroch telocvične Základnej školy Jaklovce so začiatkom o 9:00 a prezentáciou od 8:30.

Od dnešného dňa, t.j. od 22.6.2012, je občanom k dispozícii pri obecnom úrade pristavený veľkokapacitný kontajner. Vzhľadom na zlé skúsenosti vo forme zneužívania niektorých občanov (veľkorozmerné odpady, pneumatiky, vrecia s prázdnymi fľašami od alkoholu) bude kontajner prístupný len počas úradných hodín obecného úradu. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujem, avšak toto obmedzenie je v záujme všetkých občanov, ktorý potrebujú využiť kontajner len príležitostne. Zneužívanie zo strany niektorých občanov vedie k potrebe častejšieho vyprázdňovania kontajneru a k zvyšovaniu fakturovanej sumy za odvoz odpadu, čo by mohlo následne viesť k ďalšiemu zvyšovaniu poplatku za odpad. Ctených občanov zároveň žiadam, aby pred samotným vysypaním odpadu nahlásili pracovníčke úradu  počet a druh odpadu.

S úctou,
Pavol Kuspan


07.06.2012
Vážení občania,
organizačný výbor pretekov automobilov do vrchu MORIS CUP Jahodná 2012 oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu konania pretekov bude úplne uzavretá   pre verejnú dopravu štátna cesta 2. triedy II/547 v dňoch 9. a 10.jún 2012 v čase od 8:00 do 18:00.
Táto trasa smerujúca z Košíc na Gelnicu a Margecany bude uzavretá od odbočky na Alpinku po odbočku ku Rekreačnému stredisku Jahodná.
Obchádzková trasa vedie cez Družstevnú – Kysak – Obišovce – Margecany. Za prípadne spôsobené nepríjemnosti sa vám organizačný výbor ospravedlňuje.

28.05.2012
Milí otcovia a mamky,
srdečne Vás pozývame v nedeľu 3.6.2012 o 16:00 do Kultúrneho domu v Jaklovciach na kultúrny program určený pre vás, otcov a mamky, ale aj pre všetkých, ktorým sa nechce v nedeľu sedieť doma. Všetci ste srdečne vítaní.
S úctou,
Pavol Kuspan

11.05.2012
Vážení občania, milé matky,
ani tento rok obec nezabudla na váš milý sviatok, tohto roku sme sa ale rozhodli, že viacero akcií spojíme do jednej veľkej, a tak vás všetkých, matky aj otcov, rodičov aj nerodičov,  radi privítame dňa 3.6.2012 v Kultúrnom dome v Jaklovciach, ktorý pevne verím bude plný do posledného miesta. Presný čas a program bude ešte upresnený.
S úctou,
Pavol Kuspan

03.05.2012
Vážení občania,
s účinnosťou od 2.5.2012 sa menia úradné hodiny Obecného úradu nasledovne:
- úradné hodiny v utorok popoludní sa predlžujú zo 16:00 na 16:30
- úradné hodiny vo štvrtok popoludní sa skracujú z 15:00 na 14:30.
Zároveň s účinnosťou od 2.5.2012 zamestnankyňa obce poverená agendou stavebného úradu Ing. Anna Vajdová bude mať stránkové hodiny na Obecnom úrade v piatok od 13:00 do 16:00.
S úctou,
P.Kuspan

13.04.2012
Vážení  občania,
srdečne Vás pozývame na hudobno-tanečné predstavenie Očarení pohľadom v podaní Poddukelského ľudového umeleckého súboru, ktoré sa uskutoční dňa 29.4.2012, t.j. v nedeľu o 16.00 v Kultúrnom dome v Jaklovciach. Vstupné na uvedené predstavenie je 4,- €, lístky budú k dispozícii aj v predpredaji na Obecnom úrade za zvýhodnenú cenu 3,50 €.
Program predstavuje netradičný autorský prístup k tradičnému umeniu s prvkami hudobno-tanečného divadla. Živé pastorálne obrazy, v ktorých dominuje chytľavá pozitívna energia, prenášajúca sa z účinkujúcich na divákov. Osobité predstavenie prezentujúce jedinečné tradičné bohatstvo Rusínov interpretované emotívnym nasadením a brilantnou interpretačnou technikou. Očarení pohľadom je predstavenie, o ktorom stopercentne platí: radšej ho raz vidieť ako o ňom viackrát počuť.

Viac informácii na: www.puls-slovakia.sk.
Fotogaléria z predstavenia na: http://www.puls-slovakia.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=10%3Aocareni-pohladom&Itemid=54

Všetci ste srdečne vítaní.

ocareni_pohladom
ocareni_pohladom

25.03.2012
"Vážení občania, pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jaklovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.3.2012, t.j. v utorok, o 18.00 hod."
Pavol Kuspan, starosta obce

PRVÝ VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ JAKLOVCE 2011

13.12.2011
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jaklovce č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce

05.12.2011
Milí športoví priaznivci,

srdečne vás pozývame na 1.ročník vianočného volejbalového turnaja, ktorý sa uskutoční dňa 17.12.2011 v priestoroch športového pavilónu Základnej školy Jaklovce. Štartovné je 5,-EUR na hráča. V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie a ceny pre všetky zúčastnené tímy. Vykonať zápis a uhradiť poplatok za tím je potrebné do 9.12.2011 na tel. čísle 0911 751 222. Prezentácia tímov v deň podujatia sa koná do 7:30 hod. Všetkých vás srdečne pozývajú organizátori podujatia Kvetoslava Laufová, Marek Janík a Radoslav Lukáč

20.08.2011
Vážení občania, dovoľujem si vás pozvať na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.8.2011 o 19.00 hod. Vzhľadom na to, že v obci bola zavedená nútená správa, prosím o čo najvyššiu účasť. Na zasadnutí bude prítomný aj JUDr. Marcel Jurko, Phd., ktorý bol rozhodnutím Ministerstva financií  SR vymenovaný za núteného správcu obce.  
Pavol Kuspan, starosta obce

16.08.2011
Rozhodnutím číslo MF-022052/2011-422 zo   dňa 9.8.2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky rozhodlo o zavedení nútenej správy v obci Jaklovce a to s účinnosťou od 12.8.2011.
V súlade s ust. § 19 ods. 20 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec je povinná do siedmich dní od doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy toto rozhodnutie zverejniť spôsobom v obci obvyklým.
Za núteného správcu bol Ministerstvom financií Slovenskej republiky vymenovaný JUDr. Marcel Jurko, PhD., advokát so sídlom v Košiciach.
Po tom, čo sa nútený správca oboznámi s finančným stavom obce, bude pripravený krízový rozpočet, ktorý bude schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde bude obci nútený správca aj oficiálne predstavený. Predpokladané zasadnutie obecného zastupiteľstva je cca. do dvoch týždňov po doručení rozhodnutia o zavedení nútenej správy, t.j. do 25.8.2011.

03.08.2011
Vážení spoluobčania,

od zavedenia možnosti riešenia škodovej udalosti bez realizácie príslušníkom Policajného zboru sa zvýšil počet vinníkov škodových udalostí, ktorí po vzniku škodovej udalosti nezotrvajú na mieste, prípadne len nechajú kontakt na seba a z miesta odchádzajú.

Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, pripravilo informáciu o postupe účastníkov dopravnej nehody, resp. škodovej udalosti a o možných postihoch, pokiaľ nezotrvajú na mieste.

07.07.2011
Vážení občania,
v mene Cykloklubu Ružín Vás pozývam na 1.ročník cyklopreteku v cross country Jakľofski bicigeľ, ktorý sa uskutoční v sobotu 16.7.2011. Všetci ste srdečne vítaní.

Vážení občania,
v snahe zamedziť rôznym dezinformáciám, ktoré sa šíria ohľadom možného zavedenia nútenej správy v obci, uvádzam nasledovné:

30.06.2011
Žiadame všetkých občanov, ktorý majú záujem o poskytnutie potravinovej pomoci a ktorí spĺňajú podmienky na jej poskytnutie, aby najneskôr do d ň a 15.7.2011 nahlásili na obecnom úrade svoje osobné údaje a adresu trvalého pobytu. Potrebné je priniesť so sebou doklady preukazujúce oprávnenosť poskytnutia potravinovej pomoci. Podrobnosti týkajúce sa poskytnutia potravinovej pomoci sú uvedené v prílohe a budú taktie ž k dipozícií na vývesných miestach v obci.

Príloha:

30.06.2011
V mene Športového klubu Severan Vás všetkých srdečne pozývam na XIII. Konylogický deň v Jaklovciach, ktorý sa uskutoční v dňoch 2.7-3.7.2011. Všetci ste srdečne vítaní.

23.06.2011
Na základe písomnej žiadosti Ministerstva financií SR bol v obci Jaklovce vykonaný v dňoch 13.6.2011 až 17.6.2011 vládny audit za účelom preverenia skutočností rozhodujúcich pre zavedenie nútenej správy v obci. Výsledná správa z vládneho auditu vykonaného Správou finančnej kontroly je k dispozícii v prílohe.

Príloha:

23.06.2011
V sobotu 25.6.2011 sa na futbalovom ihrisku uskutoční futbalový turnaj o pohár starostu obce. Prezentácia družstiev bude medzi 8.30-9.00 hod. V prípade nízkeho počtu hráčov je možné spojiť do jedného družstva aj viacero ulíc. Štartovné 2 EUR/os. Štartovné bude použité výhradne na úhradu nákladov spojených s organizáciou turnaja. Všetci ste srdečne vítaní.
Pavol Kuspan

23.06.2011
Obec Jaklovce ako zriaďovateľ Materskej školy vyhlasuje v súlade s ust. § 4 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy so sídlom v Jaklovciach. Podrobnosti sú uvedené v prílohe.

Príloha:

17.06.2011
Obec Jaklovce vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu elektrikára
Miesto práce:
Jaklovce
Ponúkaný plat: dohodou
Termín nástupu: 1.7.2011
Druh pracovného pomeru: skrátený úväzok, dohoda, živnosť
Náplň práce: údržba a oprava siete a zariadení v správe obce vrátane obecného rozhlasu
Požiadavky na zamestnanca: odborná a zdravotná spôsobilosť, odborná prax
Žiadosti osobne na obecný úrad, resp. mailom na starosta@jaklovce.sk

10.06.2011
V  Y  H  L  Á  Š  K  A
V súlade s ustanovením §-u 13, odst. 4,  písm. a)  zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
u p o v e d o m u j e m    o b č a n o v   o b c e ,  ž e
z v o l á v a m
zasadnutie obecného zastupiteľstva
ktoré sa  uskutoční  dňa 13.6.2011 (t.j.  v pondelok) o 19.00  hod. v zasadačke obecného úradu v Jaklovciach s týmto programom:

03.06.2011
Dňa 9.6.2011 v čase od 7:50 do 11:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny týkajúca sa ulíc Vodárenská, Školská, Úvozná, Jarčeková, Obchodná (vrátane pekárne a potravín). Distribúcia elektriny bude prerušená v dôsledku plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

03.06.2011
Dňa 4.6.2011 od 8:00-18:00 hod. a dňa 5.6.2011 od 8:00-18:00 bude v dôsledku športového podujatia „Preteky automobilov do vrchu MORIS CUP – JAHODNÁ 2011“ úplná uzávierka cesty II/547 Alpinka (od železničného priecestia) – Jahodná rázcestie – Jahodná (rekreačné stredisko).

25.5.2011
V mene ZO SZZP Jaklovce si Vás všetkých dovoľujeme srdečne pozvať na Senior odpoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu,t.j. 28.5.2001 o 14.00 hod. Súťažiaci si budú môcť zmerať sily v disciplínach ako hod polenom na cieľ, šípky, kop na bránu či vedomostný test. Účastnícky poplatok je 1 euro. Všetci ste srdečne vítaní.

 

21.5.2011

Počítadlo návštev

počítadlo.abz.cz
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o. | © jaklovce.sk