Menu

Obec Jaklovce
obecJaklovce

Obec Jaklovce zverejňuje zámer previesť majetok obce - Ján KANDRA a Anna KANDROVÁ

OPIS PREDMETU PREDAJA:
Katastrálne územie Jaklovce, list vlastníctva č. 1, podľa kat. mapy – časť pozemku parcely registra CKN č. 359/111 – trvalý trávnatý porast, reg. CKN č. 359/86 – ostatná plocha, parcely reg. EKN č. 91904/1 – trvalý trávnatý porast a parcely reg. EKN č. 91905 – orná pôda o rozlohe cca 200 m2 (presná rozloha bude určená na základe vypracovaného geometrického plánu po odsúhlasení odpredaja obecným zastupiteľstvom). Nehnuteľnosť – pozemok sa nachádza v intraviláne obce medzi ulicami Skaličná a Benátska.

ŽIADATEĽ:
Manželia Ján KANDRA a Anna KANDROVÁ obaja bytom ul. Benátska č. 580/7, 055 61 Jaklovce.

Bližšie informácie viď: Príloha

Dátum zvesenia: 5. 9. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Samospráva

Fotogalérie Jaklovce

fotogaléria

Kalendár

Projekty EÚ

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 2
DNES: 100
TÝŽDEŇ: 696
CELKOM: 435276

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Teplomer

teplomer

 

WebMail

Dokumenty na stiahnutie

dokumenty