Obsah

Archív

Rok 2018

2018-09-07_Dohoda č. 18-44-054-179, Obec Jaklovce a ÚPSVaR, Spišská Nová Ves, zo dňa 07.09.2018 Stiahnuté: 137x | 07.09.2018

2018-07-25_Zmluva o poskytnutí NFP-Dodatok č. 1 Stiahnuté: 153x | 25.07.2018

2018-07-20_Kúpna zmluva Ščuková Stiahnuté: 218x | 20.07.2018

2018-07-18_Darovacia zmluva Tesco Stiahnuté: 189x | 18.07.2018

2018-07-11_Zmluva o vyplňovacom práve bianko OTP BANKA Stiahnuté: 165x | 11.07.2018

2018-07-11_Zmluva o splátkovom úvere OTP BANKA Stiahnuté: 204x | 11.07.2018

2018-07-11_Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere Stiahnuté: 134x | 11.07.2018

2018-07-10_Kúpna zmluva Sillová Stiahnuté: 170x | 10.07.2018

2018-07-04_Zmluva o dielo ISPO-kanalizácia Stiahnuté: 181x | 04.07.2018

2018-07-03_Nájomná zmluva - Paciga, s.r.o. Stiahnuté: 162x | 03.07.2018

2018-06-28_Dodatok č. 1 - Priem. park Hala C Stiahnuté: 169x | 28.06.2018

2018-06-28_Dodatok č. 1 - Priem. park Hala A-Pravá časť Stiahnuté: 152x | 28.06.2018

2018-06-28_Dodatok č. 1 - Priem. park Hala A-Ľavá časť Stiahnuté: 146x | 28.06.2018

2018-06-15_Kúpna zmluva - Peter Kandra Stiahnuté: 261x | 15.06.2018

2018-06-06_Zmluva o dielo-TSS GROUP Stiahnuté: 225x | 06.06.2018

2018-06-06_Zmluvy o nájme nehnuteľností a o budúcej nájomnej zmluve BPS D&V Stiahnuté: 182x | 06.06.2018

2018-06-04_Zmluva o dielo ELEKTROPROJEKT Stiahnuté: 184x | 04.06.2018

2018-06-04_Zmluva o reklame - Profesionálny register Stiahnuté: 127x | 04.06.2018

2018-06-01_Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a služby požiarnej ochrany Stiahnuté: 35x | 01.06.2018

2018-05-31_Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL, Obec Jaklovce a Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda, zo dňa 31.05.2018 Stiahnuté: 140x | 31.05.2018

Stránka