Obsah

Archív

Rok 2018

2018-05-07_Zmluva o poskytnutí NFP Stiahnuté: 115x | 07.05.2018

2018-05-03_Zmluva o spracúvaní osobných údajov, Obec Jaklovce a František Teplický - Stavby a Obchod, zo dňa 03.05.2018 Stiahnuté: 97x | 03.05.2018

2018-04-30_Dohoda č. 18-44-052-304, Obec Jaklovce a ÚPSVaR, Spišská Nová Ves Stiahnuté: 109x | 30.04.2018

2018-04-27_Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR, zo dňa 27.04.2018 Stiahnuté: 122x | 27.04.2018

2018-04-18_Dodatok 1-2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FURA Stiahnuté: 119x | 18.04.2018

2018-04-09_Kúpna zmluva nehnuteľnosti, Obec Jaklovce a Dušan Hatala, Ľubica Hatalová, zo dňa 09.04.2018 Stiahnuté: 178x | 09.04.2018

2018-04-06_Zmluva o elektronických službách - Slovenská sporiteľňa - Fedor Stiahnuté: 132x | 06.04.2018

2018-04-06_Zmluva o elektronických službách - Slovenská sporiteľňa - Puškárová Stiahnuté: 111x | 06.04.2018

2018-04-06_Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - Slovenská sporiteľňa Stiahnuté: 163x | 06.04.2018

2018-04-06_Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Stiahnuté: 110x | 06.04.2018

2018-04-03_Zmluva o pripojení_2 - innogy Stiahnuté: 144x | 03.04.2018

2018-04-03_Zmluva o pripojení_1 - innogy Stiahnuté: 143x | 03.04.2018

2018-04-03_Zmluva o združenej dodávke plynu - innogy Stiahnuté: 136x | 03.04.2018

2018-03-29_Dohoda 18-44-50j-7, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves, zo dňa 29.03.2018 Stiahnuté: 118x | 29.03.2018

2018-03-28_Zmluva o poskytnutí grantu - Karpatská nadácia Stiahnuté: 153x | 29.03.2018

2018-03-28_Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. KN-032-2018-GPR zo dňa 28.03.2018, Obec Jaklovce a Karpatská Nadácia Košice Stiahnuté: 37x | 28.03.2018

2018-03-22_Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby, Obec Jaklovce a osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, zo dňa 22.03.2018 Stiahnuté: 133x | 22.03.2018

2018-02-22_Zmluva o postúpení práv a povinností z nájomných zmlúv Stiahnuté: 220x | 27.02.2018

Rok 2017

2017-12-29_Zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahnuté: 108x | 29.12.2017

2017-12-29_Zmluva o nájme pozemkov EMCOFARM Stiahnuté: 149x | 29.12.2017

Stránka