Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2019

zvoz odpadu 2019

Projekty EÚ

Obsah

Archív

Rok 2018

2018-05-31_Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL, Obec Jaklovce a Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda, zo dňa 31.05.2018 Stiahnuté: 123x | 31.05.2018

2018-05-30_Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - Ultima Ratio, s.r.o. Stiahnuté: 148x | 30.05.2018

2018-05-25_Zmluva o dielo - SIMA plus Stiahnuté: 158x | 25.05.2018

2018-05-21_Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GEOD-D-18-0260, Obec Jaklovce a GEODETICCA, s.r.o. Košice Stiahnuté: 106x | 21.05.2018

2018-05-17_Kúpna zmluva Marcel Jenčuš Stiahnuté: 40x | 17.05.2018

2018-05-15_Biometrický podpis_Zmluva STANDARD Stiahnuté: 97x | 15.05.2018

2018-05-15_Biometrický podpis_Zmluva SKOLA Stiahnuté: 94x | 15.05.2018

2018-05-07_Zmluva o poskytnutí NFP Stiahnuté: 119x | 07.05.2018

2018-05-03_Zmluva o spracúvaní osobných údajov, Obec Jaklovce a František Teplický - Stavby a Obchod, zo dňa 03.05.2018 Stiahnuté: 103x | 03.05.2018

2018-04-30_Dohoda č. 18-44-052-304, Obec Jaklovce a ÚPSVaR, Spišská Nová Ves Stiahnuté: 116x | 30.04.2018

2018-04-27_Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR, zo dňa 27.04.2018 Stiahnuté: 133x | 27.04.2018

2018-04-18_Dodatok 1-2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FURA Stiahnuté: 126x | 18.04.2018

2018-04-09_Kúpna zmluva nehnuteľnosti, Obec Jaklovce a Dušan Hatala, Ľubica Hatalová, zo dňa 09.04.2018 Stiahnuté: 189x | 09.04.2018

2018-04-06_Zmluva o elektronických službách - Slovenská sporiteľňa - Fedor Stiahnuté: 138x | 06.04.2018

2018-04-06_Zmluva o elektronických službách - Slovenská sporiteľňa - Puškárová Stiahnuté: 119x | 06.04.2018

2018-04-06_Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - Slovenská sporiteľňa Stiahnuté: 189x | 06.04.2018

2018-04-06_Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Stiahnuté: 116x | 06.04.2018

2018-04-03_Zmluva o pripojení_2 - innogy Stiahnuté: 156x | 03.04.2018

2018-04-03_Zmluva o pripojení_1 - innogy Stiahnuté: 155x | 03.04.2018

2018-04-03_Zmluva o združenej dodávke plynu - innogy Stiahnuté: 142x | 03.04.2018

Stránka