Obsah

Archív

Rok 2018

2018-07-11_Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere Stiahnuté: 107x | 11.07.2018

2018-07-10_Kúpna zmluva Sillová Stiahnuté: 142x | 10.07.2018

2018-07-04_Zmluva o dielo ISPO-kanalizácia Stiahnuté: 144x | 04.07.2018

2018-07-03_Nájomná zmluva - Paciga, s.r.o. Stiahnuté: 128x | 03.07.2018

2018-06-28_Dodatok č. 1 - Priem. park Hala C Stiahnuté: 126x | 28.06.2018

2018-06-28_Dodatok č. 1 - Priem. park Hala A-Pravá časť Stiahnuté: 110x | 28.06.2018

2018-06-28_Dodatok č. 1 - Priem. park Hala A-Ľavá časť Stiahnuté: 108x | 28.06.2018

2018-06-15_Kúpna zmluva - Peter Kandra Stiahnuté: 193x | 15.06.2018

2018-06-06_Zmluva o dielo-TSS GROUP Stiahnuté: 170x | 06.06.2018

2018-06-06_Zmluvy o nájme nehnuteľností a o budúcej nájomnej zmluve BPS D&V Stiahnuté: 141x | 06.06.2018

2018-06-04_Zmluva o dielo ELEKTROPROJEKT Stiahnuté: 135x | 04.06.2018

2018-06-04_Zmluva o reklame - Profesionálny register Stiahnuté: 102x | 04.06.2018

2018-06-01_Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a služby požiarnej ochrany Stiahnuté: 14x | 01.06.2018

2018-05-31_Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL, Obec Jaklovce a Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda, zo dňa 31.05.2018 Stiahnuté: 114x | 31.05.2018

2018-05-30_Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - Ultima Ratio, s.r.o. Stiahnuté: 134x | 30.05.2018

2018-05-25_Zmluva o dielo - SIMA plus Stiahnuté: 149x | 25.05.2018

2018-05-21_Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GEOD-D-18-0260, Obec Jaklovce a GEODETICCA, s.r.o. Košice Stiahnuté: 99x | 21.05.2018

2018-05-17_Kúpna zmluva Marcel Jenčuš Stiahnuté: 32x | 17.05.2018

2018-05-15_Biometrický podpis_Zmluva STANDARD Stiahnuté: 89x | 15.05.2018

2018-05-15_Biometrický podpis_Zmluva SKOLA Stiahnuté: 87x | 15.05.2018

Stránka