Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2019

zvoz odpadu 2019

Projekty EÚ

Obsah

Archív

Rok 2018

2018-09-07_Nájomná zmluva - ROVAX s.r.o. Stiahnuté: 127x | 07.09.2018

2018-09-07_Dohoda č. 18-44-054-179, Obec Jaklovce a ÚPSVaR, Spišská Nová Ves, zo dňa 07.09.2018 Stiahnuté: 107x | 07.09.2018

2018-07-25_Dodatok k Zmluve o NFP Stiahnuté: 132x | 25.07.2018

2018-07-20_Kúpna zmluva Ščuková Stiahnuté: 188x | 20.07.2018

2018-07-18_Darovacia zmluva Tesco Stiahnuté: 154x | 18.07.2018

2018-07-11_Zmluva o vyplňovacom práve bianko OTP BANKA Stiahnuté: 135x | 11.07.2018

2018-07-11_Zmluva o splátkovom úvere OTP BANKA Stiahnuté: 159x | 11.07.2018

2018-07-11_Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere Stiahnuté: 114x | 11.07.2018

2018-07-10_Kúpna zmluva Sillová Stiahnuté: 148x | 10.07.2018

2018-07-04_Zmluva o dielo ISPO-kanalizácia Stiahnuté: 156x | 04.07.2018

2018-07-03_Nájomná zmluva - Paciga, s.r.o. Stiahnuté: 140x | 03.07.2018

2018-06-28_Dodatok č. 1 - Priem. park Hala C Stiahnuté: 138x | 28.06.2018

2018-06-28_Dodatok č. 1 - Priem. park Hala A-Pravá časť Stiahnuté: 121x | 28.06.2018

2018-06-28_Dodatok č. 1 - Priem. park Hala A-Ľavá časť Stiahnuté: 123x | 28.06.2018

2018-06-15_Kúpna zmluva - Peter Kandra Stiahnuté: 209x | 15.06.2018

2018-06-06_Zmluva o dielo-TSS GROUP Stiahnuté: 189x | 06.06.2018

2018-06-06_Zmluvy o nájme nehnuteľností a o budúcej nájomnej zmluve BPS D&V Stiahnuté: 152x | 06.06.2018

2018-06-04_Zmluva o dielo ELEKTROPROJEKT Stiahnuté: 150x | 04.06.2018

2018-06-04_Zmluva o reklame - Profesionálny register Stiahnuté: 109x | 04.06.2018

2018-06-01_Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a služby požiarnej ochrany Stiahnuté: 21x | 01.06.2018

Stránka