Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2020

zvoz odpadu 2020

Projekty EÚ

Obsah

Archív

Rok 2019

2019-01-29_Dodatok č. 1 k dohode 18-44-052-702, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves, zo dňa 29.01.2019 Stiahnuté: 71x | 29.01.2019

2019-01-23_Kúpna zmluva - Agrodružstvo, Gelnica Stiahnuté: 144x | 23.01.2019

2019-01-09_Dohoda o splátkach MŽP SR +prílohy Stiahnuté: 118x | 09.01.2019

2019-01-09_Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Stiahnuté: 81x | 09.01.2019

2019-01-07_Kúpna zmluva Ľubomír Demko a Obec Jaklovce zo dňa 07.01.2019 Stiahnuté: 154x | 07.01.2019

Rok 2018

2018-12-31_Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Únia žien Stiahnuté: 89x | 31.12.2018

2018-12-31_Nájomná zmluva Bikárová Stiahnuté: 109x | 31.12.2018

2018-12-28_Zmluva o dielo STODOOR, s.r.o., Široké Stiahnuté: 133x | 28.12.2018

2018-12-21_Dohoda č. 18-44-054-265, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 96x | 21.12.2018

2018-12-21_Dohoda č. 18-44-52A-97, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 96x | 21.12.2018

2018-12-21_Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, Obec Jaklovce a ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Prešov, zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 80x | 21.12.2018

2018-12-18_Zmluva o poskytnutí služieb č. 9-2019, Obec Jaklovce a Štefan Štirban, Prakovce, zo dňa 18.12.2018 Stiahnuté: 114x | 18.12.2018

2018-12-06_Zmluva o dielo, Obec Jaklovce a JMP Holding s.r.o. Košice, zo dňa 06.12.2018 Stiahnuté: 127x | 06.12.2018

2018-12-03_Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Obec Jaklovce a Slovenská inovačná a energetická Stiahnuté: 129x | 03.12.2018

2018-11-27_Dohoda č. 18-44-52A-82, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 27.11.2018 Stiahnuté: 92x | 27.11.2018

2018-11-21_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 120x | 21.11.2018

2018-11-21_Zmluva o reklame - Profesionálny register s.r.o. Stiahnuté: 111x | 21.11.2018

2018-11-09_Zmluva Ultima Ratio ZONFP Stiahnuté: 131x | 09.11.2018

2018-11-09_Zmluva Ultima Invest VO Stiahnuté: 126x | 09.11.2018

2018-10-31_Dohoda číslo 18-44-052-702 Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 31.10.2018 Stiahnuté: 115x | 31.10.2018

Stránka