Obsah

Archív

Rok 2012

poistka_traktor GL693AB - PZP Stiahnuté: 185x | 29.10.2012

poistka_nákladný príves veľký GL626YB - PZP Stiahnuté: 187x | 28.10.2012

poistka_traktor GL693AB - PZP Stiahnuté: 184x | 28.10.2012

Nájomná zmluva, Obec Jaklovce a Poľovnícke združenie Orlovec, 6.9.2012 Stiahnuté: 196x | 06.09.2012

Nájomná zmluva, Obec Jaklovce a Martin Valko, zo dňa 30.8.2012 Stiahnuté: 211x | 30.08.2012

Zmluva o dielo, Obec Jaklovce a VAMAX-X s.r.o zo dňa 24.5.2012, zv. dňa 25.05.2012 Stiahnuté: 240x | 25.05.2012

Zmluva o dodávke tovaru, Obec Jaklovce a VAMAX-X s.r.o. zo dňa 27.4.2012, zv. 03.05.2012 Stiahnuté: 232x | 03.05.2012

Dodatok č.1 k leasingovej zmluve č.12010, SCO-Delta s.r.o., zo dňa 16.4.2012 Stiahnuté: 188x | 16.04.2012

Nájomná zmluva, Obec Jaklovce, MAFEX s.r.o., zo dňa 11.4.2012 Stiahnuté: 209x | 11.04.2012

Rámcová kúpna zmluva, CALMIT spol s r.o., zo dňa 2.4.2012 Stiahnuté: 198x | 02.04.2012

Zmluva o spôsobe vyrovnania záväzku zo dňa 2.4.2012 Stiahnuté: 202x | 02.04.2012

Dohoda č. 016_§50a_NS_2012 o poskytnutí príspevku na podporu udžania v zamestnaní zamestnancov Stiahnuté: 206x | 22.03.2012

Kúpna zmluva, Obec Jaklovce a Martin Papcun a Partina Jurčáková, zo dňa 21.3.2012 Stiahnuté: 257x | 21.03.2012

Rok 2011

Zmluva o dielo, Obec Jaklovce a Vodales s.r.o., zo dňa 30.11.2011 Stiahnuté: 229x | 30.11.2011

Schválenie žiadosti o zmenu projektu z operačného programu životné prostredie, prioritná os-4. odpadové hospodárstvo operačný cieľ-4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu - Priloha Stiahnuté: 205x | 28.11.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov, Hala A Priemyselný park, zo dňa 16.9.2011 Stiahnuté: 251x | 16.09.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov, Hala D Priemyselný park, zo dňa 15.4.2011 Stiahnuté: 319x | 15.04.2011

Dodatok ku kúpnej zmluve, projektová dokumentácia Kaštieľ, zo dňa 11.4.2011 Stiahnuté: 227x | 11.04.2011

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve, Peter Peklanský zo dňa 11.4.2011 Stiahnuté: 302x | 11.04.2011

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.468-2011-ZZ zo dňa 6.4.2011 Stiahnuté: 214x | 06.04.2011

Stránka