Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2019

zvoz odpadu 2019

Projekty EÚ

Obsah

Archív

Rok 2011

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.468-2011-ZZ zo dňa 6.4.2011 Stiahnuté: 191x | 06.04.2011

Prvý municipálny úver, Zmluva o úvere č.18-021-07, Dodatok č.3 zo dňa 31.3.2011 Stiahnuté: 200x | 31.03.2011

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č.18-021-07 zo dňa 31.3.2011 Stiahnuté: 216x | 31.03.2011

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky č.18-021-07 zo dňa 31.3.2011 Stiahnuté: 184x | 31.03.2011

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky voči peňažnému ústavu č-18-021-07 zo dňa 31.3.2011 Stiahnuté: 533x | 31.03.2011

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.3.2011 Stiahnuté: 188x | 30.03.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o budúcej nájomnej zmluve - dodatok č.1 Stiahnuté: 257x | 29.03.2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 014-4.1MP-2011 zo dňa 4.3.2011 Stiahnuté: 192x | 04.03.2011

Zmluva o poskytnutí NFP, Dodatok č.15 zo dňa 28.2.2011 Stiahnuté: 199x | 28.02.2011

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby, Dodatok č.1 zo dňa 10.2.2011 Stiahnuté: 207x | 10.02.2011

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby, Dodatok č.2 zo dňa 10.2.2011 Stiahnuté: 189x | 10.02.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove Komunitného centra zo dňa 1.2.2011 Stiahnuté: 200x | 01.02.2011

Zmluva o dielo, prehliadky a revízie, zo dňa 18.1.2011 Stiahnuté: 199x | 18.01.2011

Zmluva o úvere Dexia Komunál Superlinka, Dodatok č.2, zo dňa 7.1.2011 Stiahnuté: 214x | 07.01.2011

Stránka