Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2020

zvoz odpadu 2020

Projekty EÚ

Obsah

Archív

Rok 2019

2019-11-25_Zmluva o dielo - JMP Projekty s.r.o. zo dňa 25.11.2019 Stiahnuté: 27x | 25.11.2019

2019-11-15_Nájomná zmluva NZ 12-2019-CS - COLAS Slovakia, a.s. zo dňa 15.11.2019 Stiahnuté: 24x | 15.11.2019

2019-11-15_Zmluva o krátkodobom prenájme č. 29-2019 - Technické služby mesta Gelnica Stiahnuté: 24x | 15.11.2019

2019-11-15_Zmluva č. 54-2020 o poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany - POPRAKO, spol. s r.o., zo dňa 15.11.2019 Stiahnuté: 19x | 15.11.2019

2019-11-13_Zmluva č. 18514-2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zo dňa 13.11.2019 Stiahnuté: 30x | 13.11.2019

2019-10-22_Zmluva o dielo - ECOTEN s.r.o. zo dňa 22.10.2019 Stiahnuté: 49x | 22.10.2019

2019-09-27_Nájomná zmluva č. -1-2019-NZP - Obec Margecany - Lávka pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín Stiahnuté: 83x | 27.09.2019

2019-09-25_Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - Brantner Nova, s.r.o. Stiahnuté: 49x | 25.09.2019

2019-09-24_Zmluva o nájme nehnuteľnosti - LOMAREX SK s.r.o. Stiahnuté: 52x | 24.09.2019

2019-09-23_Zmluva o dielo č. 538-2019 - REPONA s.r.o. Košice Stiahnuté: 80x | 23.09.2019

2019-09-16_Zmluva o spolupráci - Slovenský vodohospodársky podnik Stiahnuté: 57x | 16.09.2019

2019-09-11_Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania - Ultima Ratio, s.r.o. Stiahnuté: 57x | 11.09.2019

2019-09-02_Zmluva o spracovaní osobných údajov - Galileo Corporation s.r.o. Stiahnuté: 55x | 02.09.2019

2019-09-02_Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET - Galileo Corporation s.r.o. Stiahnuté: 67x | 02.09.2019

2019-08-26_Zmluva č. 0001982019 o poskytovaní pripojenia do počítačovej siete K-lan Stiahnuté: 58x | 26.08.2019

2019-08-26_Zmluva č. 0001972019 o poskytovaní pripojenia do počítačovej siete K-lan Stiahnuté: 63x | 26.08.2019

2019-08-14_Zmluva 606-2019 o poskytnutí regionálneho príspevku Stiahnuté: 44x | 14.08.2019

2019-08-13_Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Martin Valko a Lenka Valková zo dňa 13.08.2019 Stiahnuté: 69x | 13.08.2019

2019-07-16_Dohoda č. 19-44-051-76 ÚPSVaR, zo dňa 16.07.2019 Stiahnuté: 63x | 16.07.2019

2019-07-01_Zmluva o poskytnutí NFP-Dodatok č. 3 Stiahnuté: 78x | 01.07.2019

Stránka