Obsah

Archív

Rok 2019

2019-02-13_Zmluva o pripojení do distibučnej sústavy, Obec Jaklovce a VSD, a.s. Košice, zo dňa 13.02.2019 - 3F 200.00A Stiahnuté: 60x | 13.02.2019

2019-02-11_Dohoda č. 19-44-012-9, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves, zo dňa 11.02.2019 Stiahnuté: 51x | 11.02.2019

2019-02-07_Skupinové poistenie č. 4802900111, Obec Jaklovce a Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava zo dňa 07.02.2019 Stiahnuté: 49x | 07.02.2019

2019-02-04_Zmluva o krátkodobom prenájme č. 33-1-2019, Mesto Gelnica a obec Jaklovce, zo dňa 04.02.2019 Stiahnuté: 47x | 04.02.2019

2019-01-31_Zmluva o opakovanom nájme - ZAVOJNOVÁ - ZAVOJNA Stiahnuté: 68x | 31.01.2019

2019-01-31_Zmluva o opakovanom nájme - VILČKOVÁ Stiahnuté: 65x | 31.01.2019

2019-01-31_Zmluva o opakovanom nájme - KABOUREK Stiahnuté: 59x | 31.01.2019

2019-01-31_Zmluva o opakovanom nájme - BUDINSKÝ Stiahnuté: 129x | 31.01.2019

2019-01-30_Dodatok č. 1 k dohode číslo 18-44-52A-82 zo dňa 27.11.2018, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves, zo dňa 30.01.2019 Stiahnuté: 66x | 30.01.2019

2019-01-29_Dodatok č. 1 k dohode 18-44-052-702, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves, zo dňa 29.01.2019 Stiahnuté: 43x | 29.01.2019

2019-01-23_Kúpna zmluva - Agrodružstvo, Gelnica Stiahnuté: 71x | 23.01.2019

2019-01-09_Dohoda o splátkach MŽP SR +prílohy Stiahnuté: 72x | 09.01.2019

2019-01-09_Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Stiahnuté: 60x | 09.01.2019

2019-01-07_Kúpna zmluva Ľubomír Demko a Obec Jaklovce zo dňa 07.01.2019 Stiahnuté: 105x | 07.01.2019

Rok 2018

2018-12-31_Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Únia žien Stiahnuté: 49x | 31.12.2018

2018-12-31_Nájomná zmluva Bikárová Stiahnuté: 65x | 31.12.2018

2018-12-28_Zmluva o dielo STODOOR, s.r.o., Široké Stiahnuté: 76x | 28.12.2018

2018-12-21_Dohoda č. 18-44-054-265, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 66x | 21.12.2018

2018-12-21_Dohoda č. 18-44-52A-97, Obec Jaklovce a ÚPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 56x | 21.12.2018

2018-12-21_Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, Obec Jaklovce a ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Prešov, zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 59x | 21.12.2018

Stránka