Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2020

zvoz odpadu 2020

Projekty EÚ

Obsah

Archív

Rok 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, Ministerstvo DVaRZ SR a Obec Jaklovce, 11.850,-EUR, zo dňa 8.8.2014 Stiahnuté: 184x | 08.08.2014

Zmluva o úvere, Obec Jaklovce a Štátny fond rozvoja bývania, zo dňa 30.7.2014, 217.700,-EUR Stiahnuté: 175x | 30.07.2014

Zmluva o nájme nehnuteľností a o budúcej nájomnej zmluve, Obec Jaklovce a Brakel Group Holding, B.V., zo dňa 18.7.2014 Stiahnuté: 454x | 18.07.2014

Zmluva o dielo - Geosense SK, s.r.o. Stiahnuté: 171x | 02.07.2014

Zmluva o požívaní poľovného revíru, Obec Jaklovce a Poľovnícke združenie Orlovec, zo dňa 10.6.2014, 33,65 EUR p.a. Stiahnuté: 369x | 10.06.2014

Dohoda č. 4-2014 obec Jaklovce a UPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 14.05.2014 Stiahnuté: 194x | 14.05.2014

Dohoda č. 59-2014, obec Jaklovce a UPSVaR Spišská Nová Ves zo dňa 14.05.2014 Stiahnuté: 195x | 14.05.2014

Nájomná_zmluva,_Obec_Jaklovce_a_Rabaka_reklamné_pa nely,_s.r.o.,_zo_dňa_29.4.2014,_400,-EUR_p.a. Stiahnuté: 175x | 29.04.2014

Nájomná zmluva, Obec Jaklovce a GELKAM, s.r.o., zo dňa 22.04.2014 Stiahnuté: 196x | 22.04.2014

Kúpna_zmluva,_Obec_Jaklovce_a_Jaroslav_Petrík_a_Má ria_Petríková,_zo_dňa_5.4.2014,_3.000,-EUR Stiahnuté: 240x | 05.04.2014

Kúpna zmluva, Obec Jaklovce a CALMIT, spol. s.r.o., zo dňa 10.03.2014 Stiahnuté: 282x | 10.03.2014

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd č. 1, zo dňa 03.03.2014 Stiahnuté: 212x | 03.03.2014

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd č. 2, zo dňa 03.03.2014 Stiahnuté: 211x | 03.03.2014

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd č. 3, zo dňa 03.03.2014 Stiahnuté: 212x | 03.03.2014

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd č. 4, zo dňa 03.03.2014 Stiahnuté: 198x | 03.03.2014

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd č. 5, zo dňa 03.03.2014 Stiahnuté: 202x | 03.03.2014

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd č. 6, zo dňa 03.03.2014 Stiahnuté: 218x | 03.03.2014

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd č. 7, zo dňa 03.03.2014 Stiahnuté: 181x | 03.03.2014

Nájomná zmluva, Obec Jaklovce a JM creativ, s.r.o., zo dňa 01.02.2014 Stiahnuté: 182x | 01.02.2014

Zmluva o splátkovom úvere, Obec Jaklovce a OTP Banka Slovensko, a.s., dodatok č.1, zo dňa 29.1.2014 Stiahnuté: 252x | 29.01.2014

Stránka