Obsah

Archív

Rok 2015

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - TS Skaličky Stiahnuté: 207x | 04.12.2015

Dohoda č. 95-§52-2015 Stiahnuté: 194x | 25.11.2015

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Stiahnuté: 166x | 19.11.2015

Záložná zmluva č.800-586-2014 Stiahnuté: 201x | 06.11.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miesta, obec Jaklovce a DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS, zo dňa 30.10.2015 Stiahnuté: 181x | 30.10.2015

Dohoda č. 13-SN3-2015-§12 Stiahnuté: 210x | 30.10.2015

Zmluva-Slovak_Telekom_1-24804131830 Stiahnuté: 184x | 29.10.2015

Zmluva-Slovak_Telekom_1-24804265387 Stiahnuté: 185x | 29.10.2015

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-706-2015 Stiahnuté: 185x | 28.10.2015

Dohoda č. 40-2015-§54-ŠnZ Stiahnuté: 172x | 27.10.2015

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-692-2015 Stiahnuté: 191x | 27.10.2015

Dohoda o urovnaní Stiahnuté: 425x | 12.10.2015

Dohoda č. 70-§52-2015 Stiahnuté: 195x | 28.09.2015

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Stiahnuté: 214x | 28.09.2015

poistka_ZBERNÝ DVOR - skolaudovaná stavba Stiahnuté: 203x | 28.09.2015

Dohoda č. 47-§50j-NS_2015 Stiahnuté: 173x | 23.09.2015

Dohoda č. 48-§50j-NS_2015 Stiahnuté: 180x | 23.09.2015

Dodatok č. 2 k dohode č. 4-2014 Stiahnuté: 252x | 11.09.2015

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Stiahnuté: 409x | 11.09.2015

Príkazná zmluva č. 21SP-2015 Stiahnuté: 181x | 11.09.2015

Stránka