Obsah

Archív

Rok 2016

Zmluva o pripojení byt 6 Stiahnuté: 231x | 02.02.2016

Zmluva o pripojení spoločné priestory Stiahnuté: 192x | 02.02.2016

Dodatok č. 1 k dohode č. 47-§50j-NS 2015 Stiahnuté: 209x | 02.02.2016

Dodatok č. 1 k dohode č. 48-§50j-NS 2015 Stiahnuté: 239x | 02.02.2016

Kúpna zmluva - Orlovec Stiahnuté: 247x | 01.02.2016

Zmluva o nájme bytu - Kabourek Stiahnuté: 197x | 01.02.2016

Zmluva o nájme bytu, Obec Jaklovce a Vladimír Kabourek, zo dňa 01.02.2016 Stiahnuté: 211x | 01.02.2016

Zmluva o nájme bytu, Obec Jaklovce a Stanislav Ondruš, zo dňa 01.02.2016 Stiahnuté: 248x | 01.02.2016

Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nehnuteľnosti a o budúcej nájomenj zmluve, obec Jaklovce a ELEKTROCONNECT s.r.o, zo dňa 29.01.2016 Stiahnuté: 202x | 29.01.2016

Dodatok č. 1 k Dohode č. 70-§52-2015 Stiahnuté: 232x | 25.01.2016

Dodatok č. 1 k Dohode č. 95-§52-2015 Stiahnuté: 210x | 25.01.2016

Dodatok č. 1 k Dohode č. 40-2015-§54-ŠnZ Stiahnuté: 240x | 20.01.2016

Zmluva o dodávke plynu zo dňa 08.01.2016, Obec Jaklovce a SPP a.s., Bratislava Stiahnuté: 237x | 08.01.2016

GEODETICCA_Zmluva o poskytnutí služby Stiahnuté: 240x | 08.01.2016

GEODETICCA_Licenčná zmluva Stiahnuté: 220x | 08.01.2016

Rok 2015

Nájomná zmluva c_11_2015 Stiahnuté: 195x | 28.12.2015

Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb, Obec Jaklovce a Ing. Vladimír Vaščák, audítor Stiahnuté: 198x | 28.12.2015

Kúpna zmluva Stiahnuté: 220x | 17.12.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátove centrum obcí a miest Stiahnuté: 181x | 15.12.2015

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - TS Benzina Stiahnuté: 193x | 04.12.2015

Stránka