Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2020

zvoz odpadu 2020

Projekty EÚ

Obsah

Archív

Rok 2016

Dohoda č. 27-§50j-NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, obec Jaklovce a ÚPSVaR zo dňa 23.06.2016 Stiahnuté: 203x | 01.07.2016

Dohoda č. 26-§50j-NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, obec Jaklovce a ÚPSVaR zo dňa 23.06.2016 Stiahnuté: 210x | 01.07.2016

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, obec Jaklovce a RECYKLOGROUP, a.s., zo dňa 27.06.2016 Stiahnuté: 214x | 01.07.2016

Dodatok č. 3-2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jednotlivých olejov a tukov, obec Jaklovce a FURA s.r.o. Rozhanovce, zo dňa 17.06.2016 Stiahnuté: 228x | 22.06.2016

Dodatok č. 2- 2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi, obec Jaklovce a FURA s.r.o. zo dňa 25.05.2016 Stiahnuté: 233x | 17.06.2016

Záložná zmluva, obec Jaklovce a MDVaRR SR Bratislava, zo dňa 31.03.2016 Stiahnuté: 230x | 03.06.2016

Dohoda č. 35-§52-2016, Obec Jaklovce a Úrad práce, soc. vecí a rodiny, zo dňa 25.05.2016 Stiahnuté: 197x | 03.06.2016

Dodatok č. 3 Zmluvy o nájme nehnuteľnosti a o budúcej nájomnej zmluve, obec Jaklovce a ELEKTROCONNECT, s.r.o., zo dňa 26.05.2016 Stiahnuté: 223x | 30.05.2016

Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nehnuteľnosti a o budúcej nájomnej zmluve, obec Jaklovce a ELEKTROCONNECT, s.r.o., zo dňa 26.05.2016 Stiahnuté: 237x | 30.05.2016

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2014 - Rabaka Stiahnuté: 140x | 27.05.2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb, obec Jaklovce a Galileo Corporation s.r.o., zo dňa 21.04.2016 Stiahnuté: 220x | 19.05.2016

Zmluva o dielo, obec Jaklovce a Galileo Corporation s.r.o., zo dňa 21.04.2016 Stiahnuté: 219x | 19.05.2016

Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy, obec Jaklovce a Poľovnícke združenie ORLOVEC, zo dňa 17.05.2016 Stiahnuté: 245x | 19.05.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov, Hala C, Obec Jaklovce a SIRAIL, s.r.o. zo dňa 17.05.2016 Stiahnuté: 577x | 19.05.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov, Hala A, obec Jaklovce a SIRAIL, s.r.o. zo dňa 17.05.2016 Stiahnuté: 251x | 19.05.2016

Dohoda č. 058-§51-2016 Stiahnuté: 223x | 04.05.2016

Budúca dodávateľská zmluva, Obec Jaklovce a RECYKLOGROUP, a.s. Bratislava, zo dňa 19.04.2016 Stiahnuté: 248x | 22.04.2016

Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nehnuteľnosti a o budúcej nájomnej zmluve, obec Jaklovce a ELEKTROCONNECT, s.r.o., zo dňa 31.03.2016 Stiahnuté: 334x | 31.03.2016

Dohoda č. 44-§52a-2016-ŠR, obec Jaklovce a ÚPSVaR, zo dňa 30.03.2016 Stiahnuté: 262x | 30.03.2016

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciuou, Obec Jaklovce a PVPS a.s. Poprad, zo dňa 16.03.2016 Stiahnuté: 300x | 16.03.2016

Stránka