Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2020

zvoz odpadu 2020

Projekty EÚ

Obsah

Archív

Rok 2016

Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nehnuteľnosti a o budúcej nájomnej zmluve - QESS Stiahnuté: 238x | 29.09.2016

Zmluva o dielo č. 16-2016 na vypracovanie registratúrneho poriadku, obec Jaklovce a COMMERCE INVEST, s.r.o. Poprad, zo dňa 27.09.2016 Stiahnuté: 261x | 28.09.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-430-01104 Stiahnuté: 208x | 26.09.2016

Dohoda o zrušení predkupného práva, Obec Jaklovce a Mesto Košice, zo dňa 11.08.2016 Stiahnuté: 274x | 31.08.2016

Kúpna zmluva nehnuteľnosti, obec Jaklovce a Alexander Jalč, Martina Sásová, zo dňa 29.07.2016 Stiahnuté: 277x | 29.07.2016

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu, Obec Jaklovce a H+EKO, spol. s.r.o., Košice, zo dňa 29.06.2016 Stiahnuté: 253x | 28.07.2016

Zmluva č. 978-230-16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu, obec Jaklovce a PVPS, a.s. Poprad, zo dňa 19.07.2016 Stiahnuté: 245x | 28.07.2016

Zmluva č. 977-230-16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu, obec Jaklovce a PVPS, a.s. Poprad, zo dňa 19.07.2016 Stiahnuté: 241x | 28.07.2016

Zmluva č. 976-230-16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu, obec Jaklovce a PVPS, a.s. Poprad, zo dňa 19.07.2016 Stiahnuté: 257x | 28.07.2016

Zmluva č. 975-230-16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu, obec Jaklovce a PVPS, a.s. Poprad, zo dňa 19.07.2016 Stiahnuté: 236x | 28.07.2016

Zmluva č. 974-230-16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu, obec Jaklovce a PVPS, a.s. Poprad, zo dňa 19.07.2016 Stiahnuté: 238x | 28.07.2016

Zmluva č. 973-230-16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu, obec Jaklovce a PVPS, a.s. Poprad, zo dňa 19.07.2016 Stiahnuté: 231x | 28.07.2016

Zmluva o dielo - Oprava MK ul. Priehradná a Poľná - Obec Jaklovce a BIUNOVA spol. s r.o. Zvolen, zo dňa 19.07.2016 Stiahnuté: 238x | 22.07.2016

Zmluva o nájme bytu Obec Jaklovce a Irena Ďurinová, Ľuboš Podolinský zo dňa 4.7.2016 Stiahnuté: 255x | 12.07.2016

Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva, Obec Jaklovce a ODPADservis s.r.o., zo dňa 14.04.2016 Stiahnuté: 247x | 12.07.2016

Kúpna zmluva nehnuteľnosti, Obec Jaklovce a Alexander Jalč, zo dňa 21.04.2016 Stiahnuté: 346x | 07.07.2016

Kúpna zmluva nehnuteľnosti, obec Jaklovce a Ján Bobrunka, zo dňa 01.07.2016 Stiahnuté: 259x | 07.07.2016

Dohoda č. 27-§50j-NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, obec Jaklovce a ÚPSVaR zo dňa 23.06.2016 Stiahnuté: 203x | 01.07.2016

Dohoda č. 26-§50j-NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, obec Jaklovce a ÚPSVaR zo dňa 23.06.2016 Stiahnuté: 209x | 01.07.2016

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, obec Jaklovce a RECYKLOGROUP, a.s., zo dňa 27.06.2016 Stiahnuté: 214x | 01.07.2016

Stránka