Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2019

zvoz odpadu 2019

Projekty EÚ

Obsah

Iné

Záverečný účet obce za rok 2018 Stiahnuté: 65x | 27.06.2019

PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY-Program rozvoja obce Jaklovce 2017-2023 Stiahnuté: 51x | 20.05.2019

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE JAKLOVCE NA ROKY 2017 až 2023 Stiahnuté: 148x | 20.05.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 Stiahnuté: 200x | 29.06.2018

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 312x | 29.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samsoprávneho kraja na roky 2016 - 2022 Stiahnuté: 594x | 27.05.2016

Záverečný účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 531x | 29.06.2017

Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 5-2011 z 10. marca 2011 ktorou sa obmedzuje alebo zakazuje používanie vôd na plavbu plavidlami so spaľovacími motormi. Stiahnuté: 470x | 25.07.2015

Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 423x | 09.07.2015

Záverečný účet obce za rok 2012 Stiahnuté: 420x | 14.01.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2013 Stiahnuté: 431x | 14.01.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2011 Stiahnuté: 485x | 14.01.2015

Záverečný účet obce za rok 2013 Stiahnuté: 418x | 14.01.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2012 Stiahnuté: 629x | 14.01.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2014 Stiahnuté: 714x | 31.12.2014

Záverečný účet obce za rok 2011 Stiahnuté: 404x | 27.02.2013

Krízový rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 497x | 14.09.2011

Záverečný účet obce za rok 2010 Stiahnuté: 438x | 14.09.2011

Program konsolidácie rozpočtového hospodárenia Stiahnuté: 446x | 14.09.2011

Audit za účelom preverenia skutočností rozhodujúcich pre zavedenie nútenej správy v obci Stiahnuté: 766x | 23.06.2011

Stránka

  • 1