Fotogalérie Jaklovce

foto

Mobilná aplikácia

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Zvoz odpadu 2020

zvoz odpadu 2020

Projekty EÚ

Obsah

Iné

Audit za účelom preverenia skutočností rozhodujúcich pre zavedenie nútenej správy v obci Stiahnuté: 848x | 21.06.2011

Krízový rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 556x | 14.09.2011

PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY-Program rozvoja obce Jaklovce 2017-2023 Stiahnuté: 87x | 20.05.2019

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samsoprávneho kraja na roky 2016 - 2022 Stiahnuté: 639x | 27.05.2016

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE JAKLOVCE NA ROKY 2017 až 2023 Stiahnuté: 378x | 20.05.2019

Program konsolidácie rozpočtového hospodárenia Stiahnuté: 474x | 14.09.2011

Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 5-2011 z 10. marca 2011 ktorou sa obmedzuje alebo zakazuje používanie vôd na plavbu plavidlami so spaľovacími motormi. Stiahnuté: 538x | 25.07.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2011 Stiahnuté: 534x | 14.01.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2012 Stiahnuté: 669x | 14.01.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2013 Stiahnuté: 474x | 14.01.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2014 Stiahnuté: 774x | 31.12.2014

Výročná správa JAKLOVCE 2015 Stiahnuté: 24x | 04.12.2019

Výročná správa JAKLOVCE 2016 Stiahnuté: 26x | 04.12.2019

Výročná správa JAKLOVCE 2017 Stiahnuté: 31x | 04.12.2019

Výročná správa JAKLOVCE 2018 Stiahnuté: 25x | 04.12.2019

Záverečný účet obce za rok 2010 Stiahnuté: 479x | 14.09.2011

Záverečný účet obce za rok 2011 Stiahnuté: 439x | 27.02.2013

Záverečný účet obce za rok 2012 Stiahnuté: 454x | 14.01.2015

Záverečný účet obce za rok 2013 Stiahnuté: 457x | 14.01.2015

Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 458x | 09.07.2015

Stránka