Obsah

Iné

Záverečný účet obce za rok 2018 - návrh Stiahnuté: 13x | 23.05.2019

PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY-Program rozvoja obce Jaklovce 2017-2023 Stiahnuté: 7x | 20.05.2019

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE JAKLOVCE NA ROKY 2017 až 2023 Stiahnuté: 6x | 20.05.2019

Záverečný účet obce za rok 2017 Stiahnuté: 148x | 29.06.2018

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 264x | 29.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samsoprávneho kraja na roky 2016 - 2022 Stiahnuté: 548x | 27.05.2016

Záverečný účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 484x | 29.06.2017

Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 5-2011 z 10. marca 2011 ktorou sa obmedzuje alebo zakazuje používanie vôd na plavbu plavidlami so spaľovacími motormi. Stiahnuté: 401x | 25.07.2015

Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 376x | 09.07.2015

Záverečný účet obce za rok 2012 Stiahnuté: 371x | 14.01.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2013 Stiahnuté: 381x | 14.01.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2011 Stiahnuté: 415x | 14.01.2015

Záverečný účet obce za rok 2013 Stiahnuté: 374x | 14.01.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2012 Stiahnuté: 567x | 14.01.2015

Výročná správa JAKLOVCE 2014 Stiahnuté: 649x | 31.12.2014

Záverečný účet obce za rok 2011 Stiahnuté: 361x | 27.02.2013

Krízový rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 440x | 14.09.2011

Záverečný účet obce za rok 2010 Stiahnuté: 394x | 14.09.2011

Program konsolidácie rozpočtového hospodárenia Stiahnuté: 413x | 14.09.2011

Audit za účelom preverenia skutočností rozhodujúcich pre zavedenie nútenej správy v obci Stiahnuté: 639x | 23.06.2011

Stránka

  • 1