Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

NFP

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov projektu:

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Jaklovce
 

Miesto realizácie:

obec Jaklovce

Cieľ projektu:

  • /4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Dátum začatia/ukončenia realizácie:

10/2018 – 11/2019

Celkové náklady:

302 285,48  EUR

Výška poskytnutého príspevku: 287 171,21  EUR

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je celková obnova budovy materskej školy v obci Jaklovce v okrese Gelnica, Košický kraj, s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť. V súčasnosti je budova v energetickej triede D. V rámci projektu budú zrealizované opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktoré boli navrhnuté v energetickom audite. Jedná sa o:

• rekonštrukciu obálky budovy (zateplenie zvislého obvodového plášťa, zateplenie strešnej roviny, zateplenie podlahy nad suterénom a výmenu pôvodných výplní otvorov)

• rekonštrukciu vykurovacej sústavy a prípravy TV.

 

Po realizácii projektu bude budova MŠ spĺňať požiadavky platné pre ultranízkoenergetické budovy. V rámci energetického hodnotenia sa predpokladá úspora na vykurovaní vo výške 72,9 %. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ je 138 012 kWh/rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

realizacia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentácia