Fotogaléria
Nové foto:
- Mladý zácharanár CO
- Slávnostne uvítanie detí do života
- Separkovia ... hasiči, píla, rezbár, deň detí
- MDD ZŠ Jaklovce
- Deň rodiny 2018

facebookYouTube

Zber odpadu 2018

Recyklačné symboly

Význam triedenia odpadu

Popis systému nakladania s odpadmi

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 87
TÝŽDEŇ: 300
CELKOM: 109077

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Propozície Jakľofski bicigeľ 2018

Usporiadateľ:
Obec Jaklovce

Kontakt:
Miroslav Kočík, 0911 768 408, j.bicigel@gmail.com

Info:
jaklofski-bicigel/
www.mtbiker.sk
http://www.vychodmtbliga.sk

Dátum konania:
Sobota 21.7.2018

Miesto konania:
Futbalový štadión, Jaklovce

Štart:

 • 09:00 – Dlhá trať (74 km, mapa)
 • 10:00 – Stredná trať (46,5 km, mapa)
 • 10:30 – Krátka trať 26,5 km, mapa)
 • 11:00 – Detské preteky

Súčasťou pretekov na strednej trati sú MSR železničiarov v MTB maratóne, bližšie info na zofssr.margecany@azet.sk, 0911 768 408

Cieľ:
Futbalový štadión, Jaklovce
V priestore cieľa organizátor zabezpečí možnosť umytia bicyklov a sprchy pre pretekárov spolu s občerstvením.

 
Trasy a kategórie:

Dlhá trať

 

Muži

19 – 39 rokov

1979 – 1999

 

Masters B

40 – 49 rokov

1969 – 1978

 

Masters C

50 – 59 rokov

1959 – 1968

 

Masters D

60 rokov a viac

1958 a skôr

 

Ženy

19 a viac rokov

1999 a skôr

Stredná trať

 

Juniori

17 – 18 rokov

2000 – 2001

 

Muži

19 – 39 rokov

1979 – 1999

 

Masters B

40 – 49 rokov

1969 – 1978

 

Masters C

50 – 59 rokov

1959 – 1968

 

Masters D

60 rokov a viac

1958 a skôr

 

Juniorky

17 – 18 rokov

2000 – 2001

 

Ženy

19 – 39 rokov

1979 – 1999

 

Ženy Masters B

40 – 49 rokov

1969 – 1978

 

Ženy Masters C

50 rokov a viac

1968 a skôr

Krátka trať

 

Kadeti

15 – 16 rokov

2002 – 2003

 

Juniori

17 – 18 rokov

2001 – 2001

 

Muži

od 19 rokov

1999 a skôr

 

Kadetky

15 – 16 rokov

2002 – 2003

 

Juniorky

17 – 18 rokov

2000 – 2001

 

Ženy

od 19 rokov

1999 a skôr

 

Muži

Bez rozdielu veku

 

 

Ženy

Bez rozdielu veku

 

  Detské kategórie
  Chlapci + dievčatá do 6 rokov 2012 a skôr
  Chlapci 7 - 8 rokov 2001 - 2010
  Chlapci 9 - 11 rokov 2009 - 2007
  Chlapci 12 - 14 rokov 2006 - 2004
  Dievčatá 7 - 10 rokov 2011 - 2008
  Dievčatá 11 - 14 rokov 2007 - 2004
 

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Prihlásenie:
Online cez www.cyklo.sao-tatry.sk do 13.7.2018
Osobne v deň pretekov 21.7.2018 pri registrácii

Úhrada štartovného:
Číslo účtu (IBAN): SK21 0900 0000 0051 2898 5593
Ako Variabilný Symbol uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY. Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko.
Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie tu:

Overenie prihlásenia a zaplateného štartovného

Za prihláseného ste považovaný, až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Prezentácia:
V mieste štartu maratónu – Futbalový štadión, Jaklovce, Sobota: 21.07.2018 od 07:00 h, najneskôr 30 minút pred štartom kategórie

Štartovné:

 • 0 € - deti do 6 rokov

 • 5 € - deti 7 - 14 rokov, úhrada počas prezentácie v hotovosti

 • 17 € – pri úhrade do 30.6.2018 – s nárokom na štartovný balíček

 • 20 € – pri úhrade do 13.7.2018 – s negarantovaným štartovným balíčkom

 • 23 € – pri úhrade počas prezentácie v hotovosti

V cene štartovného je: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, štartovný balíček (podľa dátumu prihlásenia), tombola.

Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Vyhlásenie výsledkov:
V priestoroch cieľa cca. o 16:00 – 16:30 hod.

Ceny:
Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Časomiera:
VOC-TPK

Partneri podujatia
Obce Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Únia žien Slovenska Jaklovce
Sponzori: Bodex, Top-bikewear, Madbiker, Soof, Isako, Heineken, Nutrend, Capricorn, Qess, Kellys bike centrum Kosice, Schwabik SNV, Pro-body, Eco Technologies, Ja-ra

Podmienky účasti:

 • prilba na hlave počas celého preteku
 • štart na vlastné nebezpečenstvo
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
 • mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
 • ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

 

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1.Zaslanie  prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov  zodpovedá  jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku  majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a  sú neprenosné na inú osobu.
7.  Pretek sa koná za plnej cestnej premávky. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
8. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly z použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou. Povolené vyhadzovanie je v občerstvovacej zóne.
9. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na štartovnom čísle.
10.  Protesty je možné  podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 21.07. 2018 – 16.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.
12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie  zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
13. Víťazi preteku /výhercovia tomboly, ktorí nie sú osobne prítomní pri ocenení / losovaní tomboly, strácajú nárok na cenu/ výhru v tombole.
14. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-14.