COVID-19

COVID-19

Fotogalérie Jaklovce

fotoReklamné predmety
- predaj iba na Obecnom úrade
:
Reklamné predmety

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete Jaklovce

FB

YouTube Jaklovce

Projekty EÚ

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

Typ: ostatné
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Vážení občania!

       Prvé teplé a slnečné dni nás všetkých lákajú k prechádzkam v prírode a k aktivitám v záhradkách. Zmena klimatických podmienok, ale najmä neopatrnosť a nedbalosť ľudí a podceňovanie požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní suchej trávy a iných trávnatých porastov, pri pálení haluziny a pri používaní otvoreného ohňa v prírode pri zakladaní ohnísk a fajčení na nevhodných miestach môže mať za následok lesný požiar s veľkými škodami.

       Lesné požiare sú špecifické tým, že pri ich likvidácii vznikajú rôzne komplikácie, s ktorými sa musia príslušníci Hasičského a záchranného zboru vysporiadať, najmä so zlou dostupnosťou a náročnosťou prírodného terénu a nevhodnými vodnými zdrojmi, čo vyžaduje nasadenie veľkého množstva síl a prostriedkov.

       Podľa štatistických výkazov v územnej pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi došlo v roku 2016 celkovo k jedenástim lesným požiarom.

Z uvedeného dôvodu sa na Vás, vážení občania, obraciame s výzvou:

  • dodržiavajte základné bezpečnostné zásady pri činnostiach spojených so zvyšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktoré budú chrániť nielen Vás, ale aj okolité prostredie,
  • nezakladajte oheň v prírode mimo miest na to určených, aby nedošlo k jeho rozšíreniu,
  • nevypaľujte suchú trávu a iné trávnaté porasty,
  • nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
  • dodržiavajte všetky zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci alebo užívatelia lesných pozemkov,
  • pri spozorovaní požiaru, ktorý je v počiatočnom štádiu, sa ho pokúste v rámci svojich možností uhasiť, prípadne zamedziť jeho šíreniu, alebo
  • požiar okamžite ohláste na telefónnom čísle 112 alebo 150, prípadne na najbližšej ohlasovni požiarov v obci alebo u správcu lesa.

       Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi upozorňuje občanov, že v prípade zistenia porušenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pristúpi aj k sankčným postihom. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 € a fyzickej osobe za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi pokuta až do výšky 331 €.

       Vo zvýšenej miere je potrebné upozorňovať na neprípustnosť vypaľovania suchej trávy a iných porastov, ako aj na iné nežiadúce činnosti aj školskú mládež, nakoľko požiare lesných porastov vo veľkej miere spôsobujú práve deti vo svojom voľnom čase.

       Je na nás všetkých, aby sme svojim zodpovedným konaním a pôsobením na ostatných spoluobčanov zabraňovali škodám na majetku a životnom prostredí. Veď s ohňom zničeným lesom sa bude príroda vyrovnávať aj desiatky rokov.


Vytvorené: 23. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2018 17:02
Autor: