Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Začatie konania vo veci povolenia výrubu

4 ks drevín v druhu smrek (Picea) a 1 ks v druhu borovica (Pinus), ktoré rastú na pozemku parc. č. CKN 3698/97 k.ú. Jaklovce vo vlastníctve Petra Vrabeľa a Mgr. Jarmily Vrabeľovej

Príloha

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia: 17. 11. 2017

Späť